• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Zemes starpgabals Austuves ielā, Rīgā (kadastra Nr.0100 072 0337; kadastra apzīmējums 0100 0191)

  1. Sākums
  2. »
  3. Starpgabals
  4. » Zemes starpgabals Austuves ielā, Rīgā (kadastra Nr.0100 072 0337; kadastra apzīmējums 0100 0191)
Adrese: Austuves iela, Rīga (kadastra Nr.0100 072 0337; kadastra apzīmējums 0100 0191)
Platība: 73 m²
Cena: 2100 EUR
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037505
E-pasts: inese.kalnina@riga.lv

Pirmpirkuma tiesības var realizēt tikai zemes starpgabalam piegulošā zemesgabala īpašnieks vai visi kopīpašnieki kopīgi, ja to īpašuma tiesības ir reģistrētas zemesgrāmatā.
Ja pieteiksies vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, to starpā 28.02.2020. plkst.11.00, Riharda Vāgnera ielā 5 (302.telpā), Rīgā, tiks rīkota izsole.
Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 20.02.2020.
Izsoles solis: 20 EUR.