• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdota garāžas ēkas telpu grupa Nr. 006 un tai piekrītošās zemesgabala 146/1573 domājamās daļas Vītolu ielā 8, Rīgā (Sarkandaugavā)

  1. Sākums
  2. »
  3. Pārdod
  4. »
  5. Ēkas (būves) ar zemi
  6. » Elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdota garāžas ēkas telpu grupa Nr. 006 un tai piekrītošās zemesgabala 146/1573 domājamās daļas Vītolu ielā 8, Rīgā (Sarkandaugavā)
Adrese: Vītolu iela 8, Rīga
Cena: izsoles sākumcena: 2298 EUR
Izsole: izsoles sākums – 04.01.2022. plkst.1300, izsoles noslēgums – 03.02.2022. plkst.1300
Kontaktinformācija
Tālrunis: 25666566, 67026307

Sastāvs un platība:

Garāžas ēkas (kadastra apzīmējums 0100 017 2015 005) un zemesgabala (kadastra apzīmējums
0100 017 2769) 146/1573 domājamās daļas ar lietošanas tiesībām uz garāžas telpu grupu Nr. 006 (platība 14,60 m2)

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

Nekustamais īpašums atrodas Sarkandaugavas apkaimē.

Garāžas ēka, kurā atrodas telpu grupa Nr. 006, un zemesgabals ir kopīpašums.

Piekļūšana pie nekustamā īpašuma ir nodrošināta no Vītolu ielas pa servitūta ceļu caur zemesgabalu Patversmes ielā 22 k-4, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 017 2014).

Garāžas telpu grupa Nr. 006 un tai piekrītošās zemesgabala domājamās daļas ir iznomātas, nomas līguma termiņš – 04.09.2025.

Zemesgabala izmantošana:

Zemesgabals saskaņā ar Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”, kas īstenojami ar dienu, ko noteiks Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, atrodas jauktas centra apbūves teritorijā (JC2).
Līdz 15.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 103 īstenošanas uzsākšanai ir piemērojami Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kas nosaka zemesgabala atrašanos dzīvojamās apbūves teritorijā (Dz), kur garāža, ja tā paredzēta vieglo transportlīdzekļu novietošanai, ir atļautais izmantošanas veids.

Izsoles solis: 20 EUR.

Pieteikšanās izsolei elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv līdz 24.01.2022.