• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Tiek izsolīts neapbūvēts zemesgabals Grenču ielā 2E, Rīgā (Zolitūdē)

  1. Sākums
  2. »
  3. Pārdod
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Tiek izsolīts neapbūvēts zemesgabals Grenču ielā 2E, Rīgā (Zolitūdē)
Adrese: Grenču iela 2E, Rīga
Platība: 30 305 m²
Cena: izsoles sākumcena: 240 000 EUR (7,92 EUR/m²)
Izsole: 27.03.2020. plkst.11.00 Riharda Vāgnera ielā 5 (302.telpā), Rīgā
Kontaktinformācija
Tālrunis: 25666566, 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 099 0660) atrodas Zolitūdes apkaimē, Rīgas rietumu daļā – kvartālā starp Grenču ielu, Kārļa Ulmaņa gatvi, Jūrkalnes ielu un Zolitūdes ielu. Komerciāli ļoti izdevīgā vietā ‒ 100 m attālumā no Kārļa Ulmaņa gatves. Gar Kārļa Ulmaņa gatvi Jūrmalas virzienā izvietotas tirdzniecības ēkas un degvielas uzpildes stacijas, otrajā līnijā – biroju ēkas, dzīvojamās ēkas un tirdzniecības platības ar noliktavām. Netālu atrodas starptautiskā lidosta „Rīga”. Pie zemesgabala ir nodrošināta ērta piekļūšana pa asfalta seguma ceļu.

Uz zemesgabala atrodas konteinertipa pārvietojama būve – AS “Sadales tīkls” elektrisko tīklu transformatoru apakšstacija (kadastra apzīmējumu 0100 099 2357 001), kura netiks ierakstīta zemesgrāmatā kā patstāvīgs īpašuma objekts.

Zemesgabals nav iznomāts un netiek izmantots – tas ir aizaudzis ar kokiem un krūmiem.

Veicot darbības zemesgabalā, jāievēro noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi.

Zemesgabala izmantošana:

atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34) zemesgabals atrodas:

- jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (J).

(atbilstoši jaunajam Rīgas teritorijas plānojumam (RTP2030) paredzēts, ka zemesgabals atradīsies jauktas centra apbūves teritorijā (JC2);

-  Teritorijā, kurā jāveic grunts nosusināšana;

- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorijā ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 330 kV, 8792 m2 platībā.

Informācija par inženiertīkliem:

zemesgabalu gar dienvidrietumu robežu šķērso pašvaldības meliorācijas sistēmas novadgrāvis, kā arī dienvidaustrumu daļā atrodas dīķis. Zemesgabalā izvietoti elektrisko tīklu pazemes kabeļi un transformatoru punkts, ūdensvada atzars, pašteces kanalizācijas vada atzars, lietus kanalizācijas vadi ar ievadi ūdensnotekā (grāvī). Citas komunikācijas (elektrisko tīklu pazemes kabeļu līnijas, maģistrālais ūdensvads, maģistrālie kanalizācijas vadi, spiedkanalizācijas vadi, vidēja spiediena gāzes vadi, LMT+OPTRON elektrisko sakaru tīklu pazemes kabeļu kanalizācijas līnijas, SIA “Tet” elektronisko sakaru tīklu kabeļu līnija, SIA “Tet” elektronisko sakaru tīklu kabelis) atrodas Grenču ielā, Zolitūdes ielā un Kārļa Ulmaņa gatvē.

Izsoles solis: 2000 EUR

Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 19.03.2020. plkst.16.00.

Pieteikumu iesniegšana: Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldē Riharda Vāgnera ielā 5, 424.kab., Rīgā, vai elektroniski pa e-pastu dia@riga.lv darbdienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00.