• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Tiek izsolīti nekustamie īpašumi Vecmīlgrāvja 1.līnijā 53, Rīgā (kadastra Nr.0100 611 0158) un (kadastra Nr.0100 111 0023)

  1. Sākums
  2. »
  3. Pārdod
  4. »
  5. Ēkas (būves) ar zemi
  6. » Tiek izsolīti nekustamie īpašumi Vecmīlgrāvja 1.līnijā 53, Rīgā (kadastra Nr.0100 611 0158) un (kadastra Nr.0100 111 0023)
Adrese: Vecmīlgrāvja 1.līnija 53, Rīga
Cena: izsoles sākumcena: 225 000 EUR
Izsole: 27.03.2020. plkst.11.00 Riharda Vāgnera ielā 5 (302.telpā), Rīgā
Kontaktinformācija
Tālrunis: 25666566, 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Sastāvs un platība:

- sākumskolas ēka (kadastra apzīmējums 0100 111 0023 001) 2862,10 m2;

- zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 111 0023) 5931 m2.

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

nekustamais īpašums atrodas Vecmīlgrāvja apkaimē.

Sākumskolas ēkas ekspluatācija uzsākta 1983. gadā, tā šobrīd vairs netiek izmantota izglītības vajadzībām.

Ēka saistīta ar pašvaldībai piederošo zemesgabalu un ar zemesgabalu bez adreses, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 111 0201), kura īpašumtiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā un kas atrodas privātpersonu valdījumā.

Nekustamais īpašums līdz 12.02.2029. ir iznomāts. Nomas tiesība nostiprināta zemesgrāmatā.

Zemesgabala izmantošana:

atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34) zemesgabals atrodas publiskās apbūves teritorijā (P).

(Saskaņā ar jauno Rīgas teritorijas plānojumu (RTP2030) paredzēts, ka zemesgabals atradīsies daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzD1)).

Informācija par inženiertīkliem:

zemesgabalā atrodas ūdensvads (d100) ar ievadu ēkā, pašteces kanalizācijas vads (d150) ar ievadu ēkā, pašteces lietus kanalizācijas vads (d150), elektrisko tīklu zemsprieguma kabeļi un elektronisko tīklu kabeļu līnija.

Ūdensvads (d300), sadzīves kanalizācijas vads, lietus kanalizācijas vads un vidēja spiediena gāzes vads atrodas Meldru ielā.

Blakus zemesgabalā atrodas elektronisko tīklu transformatora apakšstacija (TP-508), siltumtrase ar ievadu ēkā un zema spiediena gāzes vads.

Elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācija atrodas Vecmīlgrāvja 1.līnijā.

Izsoles solis: 2000 EUR

Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 19.03.2020. plkst.16.00.

Pieteikumu iesniegšana: Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldē Riharda Vāgnera ielā 5 (424. telpā), Rīgā, vai elektroniski pa e-pastu dia@riga.lv darbdienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00.