• di@riga.lv
  / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Sludinājums par nekustamā īpašuma – veikala-kafejnīcas (kadastra apzīmējums 0100 011 0039 029) Hanzas iela 28, Rīgā un piesaistītās zemes vienības daļas (kadastra Nr.0100 011 0133 8003) nomas tiesību atkārtotu izsoli

 1. Sākums
 2. »
 3. Iznomā
 4. »
 5. Ēkas (būves) ar zemi
 6. » Sludinājums par nekustamā īpašuma – veikala-kafejnīcas (kadastra apzīmējums 0100 011 0039 029) Hanzas iela 28, Rīgā un piesaistītās zemes vienības daļas (kadastra Nr.0100 011 0133 8003) nomas tiesību atkārtotu izsoli
Adrese: Hanzas iela 28, Rīga
Platība: Veikala-kafejnīcas (kadastra apzīmējums 0100 011 0039 029) platība 43,70 m2, piesaistītās zemes vienības daļas ( kadastra apzīmējums 0100 011 0133 8003) platība 93,00 m2
Izsoles sākumcena: EUR 344,80 mēnesī bez PVN par Nekustamo īpašumu; izsoles solis EUR 35,00
Pieteikšanās termiņš: no 13.11.2020. līdz 12.12.2020. darba dienās no plkst.900 līdz plkst.1200
Izsoles datums: Izsole notiek 2020.gada 18.decembrī plkst.1430 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 302.kabinetā
Iznomāšanas termiņš: Nomas līgums tiek slēgts uz 5 (pieciem) gadiem
Izmantošanas veids: Īpašums tiek iznomāts komercdarbībai, bet Zemesgabals – Īpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai bez jaunas apbūves tiesībām
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037202; 67026319
E-pasts: andris.eibelis@riga.lv; diana.dumbre@riga.lv

Nomas objekta apraksts:
Veikals - kafejnīca (kadastra apzīmējums 0100 011 0039 029) platība 43,70 m2 (turpmāk – Īpašums) un Īpašumam piesaistītā zemes vienības daļa ( kadastra apzīmējums 0100 011 0133 8003) 93,00 m2 platībā (turpmāk – Zemesgabals), Īpašums un Zemesgabals (turpmāk kopā - Nekustamais īpašums).

Iznomātājs:
Rīgas domes Īpašuma departaments, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050

Drošības nauda:
EUR 1034,40 (drošības nauda tiek ieskaitīta Nomas līguma nodrošinājuma depozītā).

Nomas līguma nodrošinājuma depozīts:
Nodrošinājuma depozīts ir trīs mēnešu nosolītās Nekustamā īpašuma nomas maksas apmērā (bez PVN), kas izsoles dalībniekam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Nomas līgumu, ir jāsamaksā 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi:
Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Nomas līgumu, 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas ir:
- jāveic maksājums EUR 133,10 (ar PVN) par pieaicinātā sertificētā nekustamā īpašuma vērtētāja Nekustamā īpašuma tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem;
- jāsamaksā Iznomātāja kontā tādu naudas summu, lai izveidotu Nodrošinājuma depozītu – 3 (trīs) mēnešu nosolītās Nekustamā īpašuma nomas maksas apmērā (bez PVN), ja Nosolītāja iemaksātais drošības naudas apmērs ir nepietiekams.

Pieteikšanas termiņš: no 13.11.2020. līdz 11.12.2020. darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:
- ar drošu elektronisku parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv,
- klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, apmeklējumu piesakot iepriekš pa tālr.67012662 vai 67026004, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersona I.Eglīte 67012662. Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, (ieeja no Kalēju ielas 10) Rīgā, 330.kab. un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā https://id.riga.lv un tīmekļvietnē https://riga.lv.

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Objektu var apskatīt darba dienās, par apskates laiku iepriekš vienojoties, kontaktpersonas: A.Eibelis tālrunis 67037202 un D.Dumbre tālrunis 67026319.

Drukāt sludinājumu

Sludinājums par nekustamā īpašuma – veikala-kafejnīcas (kadastra apzīmējums 0100 011 0039 029) Hanzas iela 28, Rīgā un piesaistītās zemes vienības daļas (kadastra Nr.0100 011 0133 8003) nomas tiesību atkārtotu izsoli

 1. Sākums
 2. »
 3. Iznomā
 4. »
 5. Ēkas (būves) ar zemi
 6. » Sludinājums par nekustamā īpašuma – veikala-kafejnīcas (kadastra apzīmējums 0100 011 0039 029) Hanzas iela 28, Rīgā un piesaistītās zemes vienības daļas (kadastra Nr.0100 011 0133 8003) nomas tiesību atkārtotu izsoli
Adrese: Hanzas iela 28, Rīga
Platība: Veikala-kafejnīcas (kadastra apzīmējums 0100 011 0039 029) platība 43,70 m2, piesaistītās zemes vienības daļas ( kadastra apzīmējums 0100 011 0133 8003) platība 93,0 m2
Izsoles sākumcena: EUR 344,80 mēnesī bez PVN par Nekustamo īpašumu; izsoles solis EUR 35,00
Pieteikšanās termiņš: No 20.10.2020. līdz 06.11.2020. darba dienās no plkst.900 līdz plkst.1200
Izsoles datums: Izsole notiek 2020.gada 13.novembrī plkst.1330 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 302.kabinetā.
Iznomāšanas termiņš: Nomas līgums tiek slēgts uz 5 (pieciem) gadiem
Izmantošanas veids: Īpašums tiek iznomāts komercdarbībai, bet Zemesgabals – Īpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai bez jaunas apbūves tiesībām
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037202; 67026319
E-pasts: andris.eibelis@riga.lv; diana.dumbre@riga.lv

Nomas objekta apraksts:
Veikals - kafejnīca (kadastra apzīmējums 0100 011 0039 029) platība 43,70 m2 (turpmāk – Īpašums) un Īpašumam piesaistītā zemes vienības daļa ( kadastra apzīmējums 0100 011 0133 8003) 93,00 m2 platībā (turpmāk – Zemesgabals), Īpašums un Zemesgabals (turpmāk kopā - Nekustamais īpašums).

Iznomātājs:
Rīgas domes Īpašuma departaments, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050

Drošības nauda:
EUR 1034,40 (drošības nauda tiek ieskaitīta Nomas līguma nodrošinājuma depozītā).

Nomas līguma nodrošinājuma depozīts:
Nodrošinājuma depozīts ir trīs mēnešu nosolītās Nekustamā īpašuma nomas maksas apmērā (bez PVN), kas izsoles dalībniekam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Nomas līgumu, ir jāsamaksā 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi:
Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Nomas līgumu, 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas ir:
- jāveic maksājums EUR 133,10 (ar PVN) par pieaicinātā sertificētā nekustamā īpašuma vērtētāja Nekustamā īpašuma tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem;
- jāsamaksā Iznomātāja kontā tādu naudas summu, lai izveidotu Nodrošinājuma depozītu – 3 (trīs) mēnešu nosolītās Nekustamā īpašuma nomas maksas apmērā (bez PVN), ja Nosolītāja iemaksātais drošības naudas apmērs ir nepietiekams.

Pieteikšanās termiņš:
No 20.10.2020. līdz 06.11.2020. darba dienās no plkst.900 līdz plkst.1200, paredzot pieteikumu iesniegšanu:
- ar drošu elektronisku parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv,
- klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, apmeklējumu piesakot iepriekš pa tālr.67012662 vai 67026004, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Izsoles datums un vieta: Izsole notiek 2020.gada 13.novembrī plkst.1330
Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 302.kabinetā. Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersona I.Eglīte 67012662.
Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, (ieeja no Kalēju ielas 10) Rīgā, 330.kab. un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā https://id.riga.lv un tīmekļvietnē https://riga.lv.

Objektu var apskatīt darba dienās, par apskates laiku iepriekš vienojoties, kontaktpersonas: A.Eibelis tālrunis 67037202 un D.Dumbre tālrunis 67026319.