• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Nekustamais īpašums Šķērstes ielā 9, Rīgā (kadastra Nr. 0100 125 6434) (Rumbulā)

  1. Sākums
  2. »
  3. Plānotās izsoles
  4. »
  5. Ēkas (būves) ar zemi
  6. »
  7. Nekustamais īpašums Šķērstes ielā 9, Rīgā (kadastra Nr. 0100 125 6434) (Rumbulā)
Adrese: Šķērstes iela 9, Rīga
Izsole: Izsoles piedāvājuma laiks: 2024. gada 2.–3. ceturksnis
Kontaktinformācija
Tālrunis: 25666566, 67026307

Sastāvs un platība:

- garāža Šķērstes ielā 9, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 125 6434 002), ar kopējo platību 224,60 m2;

- garāža Šķērstes ielā 11, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 125 6434 003), ar kopējo platību 216,40 m2;

- zemesgabals Šķērstes ielā 9, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 125 6434), 9128 m2 platībā.

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums

Nekustamais īpašums atrodas Rumbulas apkaimē, kvartālā starp Šķērstes ielu, Lidlauka ielu, Atbalss ielu un Mazjumpravas ielu. Piekļuve nodrošināta no Šķērstes ielas.

Garāžu ekspluatācija uzsākta 1975. gadā. Tām ir dzelzsbetona/betona pamati, ķieģeļu mūra ārsienas, dzelzsbetona/betona pārsegumi un gumijoto lokšņu materiāla/ruberoīda jumti.

Uz zemesgabala atrodas arī Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nereģistrētas būves – šķūnis, piebūve pie garāžas (kadastra apzīmējums 0100 125 6434 003), pārvietojamā metāla garāža un dzelzsbetona garāža, pārvietojamie konteineri un daļēji sarga ēka, par kuru sakārtošanu atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem atbildīgs būs nekustamā īpašuma pircējs.

Zemesgabals šobrīd ir iežogots kopā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu Šķērstes ielā 13, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 125 6572), un nelielu daļu no Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 125 6872) ielu teritorijā. Tajā aug koki.

Nekustamais īpašums nav iznomāts.

 

Zemesgabala izmantošana

Zemesgabals atrodas jauktas centra apbūves teritorijā (JC2) un izmantojams atbilstoši Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.