• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Nekustamais īpašums Šķērstes ielā 13, Rīgā (kadastra Nr. 0100 125 6572) (Rumbulā)

  1. Sākums
  2. »
  3. Plānotās izsoles
  4. »
  5. Ēkas (būves) ar zemi
  6. »
  7. Nekustamais īpašums Šķērstes ielā 13, Rīgā (kadastra Nr. 0100 125 6572) (Rumbulā)
Adrese: Šķērstes iela 13, Rīga
Izsole: Izsoles piedāvājuma laiks: 2024. gada 2.–3. ceturksnis
Kontaktinformācija
Tālrunis: 25666566, 67026307

Sastāvs un platība:

- sīkamatniecības darbnīca Šķērstes ielā 13, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 125 6572 001), ar kopējo platību 230,50 m2;

- zemesgabals Šķērstes ielā 13, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 125 6572), 6781 m2 platībā.

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums

Nekustamais īpašums atrodas Rumbulas apkaimē, kvartālā starp Šķērstes ielu, Lidlauka ielu, Atbalss ielu un Mazjumpravas ielu. Piekļuve nodrošināta no Šķērstes ielas.

Sīkamatniecības darbnīca būvēta no ķieģeļu mūra, tai ir dzelzsbetona/betona pamati un pārsegums, gumijoto lokšņu materiālu/ruberoīda jumta segums.

Uz zemesgabala atrodas arī Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nereģistrētas būves – dzelzsbetona garāža, pārvietojamie konteineri un daļēji sarga ēka, par kuru sakārtošanu atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem atbildīgs būs nekustamā īpašuma pircējs.

Zemesgabals šobrīd ir iežogots kopā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu Šķērstes ielā 9, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 125 6434), un nelielu daļu no Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 125 6872) ielu teritorijā. Tajā aug koki.

Nekustamais īpašums nav iznomāts.

 Zemesgabala izmantošana

Zemesgabals atrodas jauktas centra apbūves teritorijā (JC2) un izmantojams atbilstoši Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.