• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Nekustamais īpašums Bultu ielā 2A, Rīgā (Ķengaragā)

  1. Sākums
  2. »
  3. Plānotās izsoles
  4. »
  5. Ēkas (būves) ar zemi
  6. » Nekustamais īpašums Bultu ielā 2A, Rīgā (Ķengaragā)
Adrese: Bultu iela 2A, Rīga
Cena: plānotā izsoles sākumcena: 179 100 EUR
Izsole: Piedāvājuma laiks: 2020.gada pirmais ceturksnis
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Sastāvs un platība:

- zemesgabals – 4721 m2;

- deviņas būves, kuru virszemes daļas ir demontētas.

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 078 0134) atrodas Rīgas pilsētas dienvidaustrumu daļā, Latgales priekšpilsētā, Ķengaraga apkaimē. Zemesgabalam nodrošināts pieslēgums koplietošanas ielai (Bultu ielai).

Zemesgabalā aug koki un krūmi, daļa no zemesgabala ir iežogota.

Zemesgabals nav iznomāts un netiek izmantots.

Zemesgabala izmantošana:

atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr.34) zemesgabals atrodas daļēji:

- jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (~2752 m2);

- dzīvojamās apbūves teritorijā (~1969 m2).

(Atbilstoši jaunajam Rīgas teritorijas plānojumam (RTP 2030) paredzēts, ka zemesgabals atradīsies daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzD1)).

Saskaņā ar Rīgas domes 21.04.2015. lēmumu Nr. 2491 apstiprināto Rīgas attīstības programmas 2014.-2020. gadam Rīcības plānu un Investīciju plānu 2014.-2016. gadam zemesgabals atrodas degradētajā teritorijā.

Informācija par inženiertīkliem:

zemesgabalā atrodas ūdensvada ievads d150, zemsprieguma elektrokabeļi, SIA „Baltcom” elektronisko sakaru tīkla gaisa vadi un SIA „LMT” elektronisko sakaru tīklu pazemes kabeļu kanalizācija. Bultu ielā atrodas ūdensvads d250, lietus kanalizācijas vads, vidēja spiediena gāzes vads. Zemesgabalu šķērso siltumtrase. Ne zemesgabalā, ne Bultu ielā sadzīves kanalizācijas vads nav izbūvēts. Kanalizācijas vads izbūvēts blakus zemesgabalos Bultu ielā 2 k-1 un Bultu ielā 4. Blakus zemesgabalā Bultu ielā 2D atrodas transformatoru apakšstacija TP1125.