• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Neapbūvēts zemesgabals Grenču ielā 2E, Rīgā (Zolitūdē)

  1. Sākums
  2. »
  3. Plānotās izsoles
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Neapbūvēts zemesgabals Grenču ielā 2E, Rīgā (Zolitūdē)
Adrese: Grenču iela 2E, Rīga
Platība: 30 305 m²
Cena: plānotās izsoles sākumcena: 476 000 EUR (15,71 EUR/m²)
Izsole: piedāvājuma laiks: 2019. gada ceturtais ceturksnis
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 099 0660) atrodas Zolitūdes apkaimē, Rīgas rietumu daļā – kvartālā starp Grenču ielu, Kārļa Ulmaņa gatvi, Jūrkalnes ielu un Zolitūdes ielu. Komerciāli ļoti izdevīgā vietā ‒ 100 m attālumā no Kārļa Ulmaņa gatves. Gar Kārļa Ulmaņa gatvi Jūrmalas virzienā izvietotas tirdzniecības ēkas un degvielas uzpildes stacijas, otrajā līnijā – biroju ēkas, dzīvojamās ēkas un tirdzniecības platības ar noliktavām. Netālu atrodas starptautiskā lidosta „Rīga”. Pie zemesgabala ir nodrošināta ērta piekļūšana pa asfalta seguma ceļu.

Uz zemesgabala atrodas konteinertipa pārvietojama būve – AS “Sadales tīkls” elektrisko tīklu transformatoru apakšstacija (kadastra apzīmējumu 0100 099 2357 001), kura netiks ierakstīta zemesgrāmatā kā patstāvīgs īpašuma objekts.

Zemesgabals nav iznomāts un netiek izmantots – tas ir aizaudzis ar kokiem un krūmiem.

Veicot darbības zemesgabalā, jāievēro noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi.

Zemesgabala izmantošana:

atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34) zemesgabals atrodas:

- jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (J).

(atbilstoši jaunajam Rīgas teritorijas plānojuma (RTP2030) paredzēts, ka zemesgabals atradīsies jauktas centra apbūves teritorijā (JC2), kur galvenais izmantošanas veids ir daudzdzīvokļu māju, biroju ēku, tirdzniecības un pakalpojumu objektu, tūrisma un atpūtas iestāžu, kultūras iestāžu, sporta būvju, aizsardzības un drošības, izglītības un zinātnes, veselības aizsardzības, sociālās aprūpes iestāžu, kā arī reliģisko organizāciju ēku apbūve);

-  Teritorijā, kurā jāveic grunts nosusināšana;

- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorijā ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 330 kV, 8792 m2 platībā.

Informācija par inženiertīkliem:

zemesgabalu gar dienvidrietumu robežu šķērso pašvaldības meliorācijas sistēmas novadgrāvis, kā arī dienvidaustrumu daļā atrodas dīķis. Zemesgabalā izvietoti elektrisko tīklu pazemes kabeļi un transformatoru punkts, ūdensvada atzars, pašteces kanalizācijas vada atzars, lietus kanalizācijas vadi ar ievadi ūdensnotekā (grāvī). Citas komunikācijas (elektrisko tīklu pazemes kabeļu līnijas, maģistrālais ūdensvads, maģistrālie kanalizācijas vadi, spiedkanalizācijas vadi, vidēja spiediena gāzes vadi, LMT+OPTRON elektrisko sakaru tīklu pazemes kabeļu kanalizācijas līnijas, SIA “TET” elektronisko sakaru tīklu kabeļu līnija, SIA “TET” elektronisko sakaru tīklu kabelis) atrodas Grenču ielā, Zolitūdes ielā un Kārļa Ulmaņa gatvē.