• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Neapbūvēts zemesgabals Garciema ielā 17, Rīgā (Vecāķos)

  1. Sākums
  2. »
  3. Plānotās izsoles
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Neapbūvēts zemesgabals Garciema ielā 17, Rīgā (Vecāķos)
Adrese: Garciema iela 17, Rīga
Platība: 4750 m²
Izsole: Piedāvājuma laiks: 2020.gada trešais ceturksnis
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 120 0054) atrodas Rīgas pilsētas ziemeļu daļā, Vecāķu apkaimē, kvartālā starp Garciema, Pludmales, Puikules un Liedaga ielām, netālu no Rīgas jūras līča. Zemesgabalam nodrošināts tiešais pieslēgums Puikules ielai un Garciema ielai. Dzelzceļa pietura “Vecāķi” atrodas Mangaļu prospektā, ~550 m attālumā. Apkārtnē dominē savrupmāju apbūve.

Zemesgabals ir daļēji iežogots, tas nav apbūvēts, nav iznomāts un netiek izmantots. Zemesgabals ir aizaudzis ar krūmiem un kokiem, tajā ir meža zeme (~1700 m2), kas jāuztur saskaņā ar Meža likumā noteikto un citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē mežu apsaimniekošanu.

Zemesgabala izmantošana:

atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34) zemesgabals atrodas:

- dzīvojamās apbūves teritorijā ar apstādījumiem (ADZ);

(atbilstoši jaunajam Rīgas teritorijas plānojumam (RTP2030) paredzēts, ka zemesgabals atradīsies  savrupmāju apbūves teritorijā (DzS3));

- Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā;

- apbūves aizsardzības teritorijā “Vecāķi”.

Maksimālais apbūves stāvu skaits – 3 stāvi.

Informācija par inženiertīkliem:

Garciema ielā pie zemesgabala robežas atrodas vidējā sprieguma elektronisko tīklu kabelis un līdz zemesgabala robežai izbūvēts ūdensvads d32, pašteces kanalizācijas vads d200 un vidējā spiediena gāzes vads.

Puikules ielā atrodas ūdensvads d100, pašteces kanalizācijas vads d200, elektrisko tīklu zemsprieguma gaisvadu kabelis un vidējā spiediena gāzes vads.

Garciema ielā pie Liedagas ielas (~45 m attālumā no zemesgabala) atrodas SIA “Tet” elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas līnija.

Ne zemesgabalā, ne tuvākajā apkārtnē nav izbūvēts centralizētais lietus kanalizācijas vads un centralizētais AS “Rīgas Siltums” siltumtīkls.

Zemesgabalā neatrodas VAS “Latvenergo” piederoša gaisvadu līnija, kas kā zemesgabala apgrūtinājums ierakstīts zemesgrāmatā.