• di@riga.lv
  / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Neapbūvēts zemesgabals Duntes ielā 19C, Rīgā (Sarkandaugavā)

 1. Sākums
 2. »
 3. Plānotās izsoles
 4. »
 5. Ēkas (būves) ar zemi
 6. » Neapbūvēts zemesgabals Duntes ielā 19C, Rīgā (Sarkandaugavā)
Adrese: Duntes iela 19C, Rīga
Cena: plānotās izsoles sākumcena: 456 500 EUR
Izsole: Piedāvājuma laiks: 2020.gada otrais ceturksnis
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Sastāvs un platība:

-  zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 014 0082) 20 324 m2 platībā;

-  darbnīcas ēka (kadastra apzīmējums 0100 014 0162 005) 386,40 m2 platībā.

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

nekustamais īpašums (kadastra Nr.0100 014 0084) atrodas Rīgas pilsētas Ziemeļu rajonā, Sarkandaugavas apkaimē. ~ 200 m attālumā no zemesgabala atrodas Duntes iela, kas savienojas ar Krišjāņa Valdemāra ielu, kas ir viena no Rīgas pilsētas galvenajām maģistrālajām ielām.

Šobrīd zemesgabalam nav nodrošināta piekļūšana, jo zemesgabalā (kadastra apzīmējums 0100 014 2100) iela vēl nav izbūvēta.

Līdz jaunbūvējamās ielas izbūvei piekļūšana nekustamajam īpašumam paredzēta no Duntes ielas caur zemesgabalu (kadastra apzīmējumu 0100 014 2097).

Nekustamais īpašums nav iznomāts, netiek izmantots un ir iežogots, piekļūšanai demontējams žoga posms. Darbnīcas ēkas ekspluatācija uzsākta 1976. gadā.

Zemesgabala izmantošana:

atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34) zemesgabals atrodas jauktas apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorijā (JR). (Atbilstoši jaunajam Rīgas teritorijas plānojumam (RTP 2030) paredzēts, ka zemesgabals atradīsies rūpnieciskās apbūves teritorijā (R)).

Saskaņā ar Rīgas domes 21.04.2015. lēmumu Nr. 2491 apstiprināto Rīgas attīstības programmas 2014.–2020. gadam Rīcības plāna un Investīciju plānu 2014.–2016. gadam zemesgabals atrodas degradētajā teritorijā.

Informācija par inženiertīkliem:

zemesgabalā atrodas ūdens vads (d100), zemsprieguma elektrisko tīklu kabeļi un lietus kanalizācijas vads (d200). Pašteces kanalizācijas vads (d700) izbūvēts Bukultu ielā,  pašteces kanalizācijas vads (d200) izbūvēts zemesgabalā (kadastra apzīmējums 0100 014 0063). SIA “TET” elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācija atrodas Duntes ielā un Bukultu ielā. Vidēja sprieguma gāzes vads atrodas zemesgabalā (kadastra apzīmējums 0100 014 0133) un Bukultu ielā. Ne zemesgabalā, ne tā tuvumā AS “Rīgas Siltums” siltumtīkli nav izbūvēti.

Turpmākās izmantošanas nosacījumi:

 1. pirms tiek veikta zemesgabala apbūve, tā īpašniekam jāveic potenciālā piesārņojuma izpētes pasākumi:
  1.1. zemesgabala dienvidu daļā, kas robežojas ar Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā reģistrēto piesārņoto vietu Nr. 01964/664;
  1.2. zemesgabala austrumu daļā, kas atrodas netālu no Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā reģistrētās piesārņotās vietas Nr. 01964/656.
 2. Konstatējot piesārņojuma robežvērtību pārsniegumus nekustamā īpašuma īpašniekam jāveic normatīvajos aktos noteiktie pasākumi vietas reģistrēšanai Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā, sanācijas programmas izstrādei un realizēšanai