• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Neapbūvēts zemesgabals Daugavgrīvas ielā 67A, Rīgā (Dzirciemā)

  1. Sākums
  2. »
  3. Plānotās izsoles
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Neapbūvēts zemesgabals Daugavgrīvas ielā 67A, Rīgā (Dzirciemā)
Adrese: Daugavgrīvas iela 67A, Rīga
Platība: 2562 m2
Cena: Iepriekšējās izsoles sākumcena: 61 040 EUR (23,83 EUR/m2)
Izsole: Izsoles piedāvājuma laiks: 2022. gada 3. ceturksnis
Kontaktinformācija
Tālrunis: 25666566, 67026307

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums

Zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 063 0204) atrodas Pārdaugavā, Dzirciema apkaimē, kvartālā starp Daugavgrīvas ielu, Tvaikoņu ielu, Mazo Ūdens ielu un Zunda kanālu, Rīgas pilsētas daļā ar vidēji attīstītu sabiedriskā transporta tīklu. Zemesgabalam piegulošajās teritorijās dominē rūpnīcu un noliktavu apbūve, netālu atrodas Dzegužkalna parks. Piekļūšana pie zemesgabala ir no Daugavgrīvas ielas puses pa Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu Daugavgrīvas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 063 2078), kas visā platībā atrodas ielu teritorijā.

Zemesgabals nav apbūvēts, no trim pusēm norobežots ar piegulošo zemesgabalu žogiem, zemesgabalā aug atsevišķi koki.

Zemesgabals nav iznomāts.

Zemesgabala izmantošana

Līdz jaunā Rīgas teritorijas plānojuma īstenošanas uzsākšanai ir piemērojami Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kas nosaka zemesgabala atrašanos jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (J).

Maksimālais apbūves stāvu skaits – 3 stāvi.