• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Neapbūvēts zemesgabals Daugavgrīvas ielā 67A, Rīgā (Dzirciemā)

  1. Sākums
  2. »
  3. Plānotās izsoles
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Neapbūvēts zemesgabals Daugavgrīvas ielā 67A, Rīgā (Dzirciemā)
Adrese: Daugavgrīvas iela 67A, Rīga
Platība: 2562 m²
Cena: plānotās izsoles sākumcena: 74 800 EUR (29,20 EUR/m²)
Izsole: Piedāvājuma laiks: 2020.gada pirmais ceturksnis
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:
zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 063 0204) atrodas Pārdaugavā, Dzirciema apkaimē, kvartālā starp Daugavgrīvas ielu, Tvaikoņu ielu, Mazo Ūdens ielu un Zunda kanālu. Zemesgabals atrodas Rīgas pilsētas daļā ar vidēji attīstītu sabiedriskā transporta tīklu. Zemesgabalam piegulošajās teritorijās dominē rūpnīcu un noliktavu apbūve, netālu atrodas Dzegužkalna parks. Piekļūšana pie zemesgabala ir no Daugavgrīvas ielas puses pa Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu Daugavgrīvas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 063 2078), kas visā platībā atrodas ielu teritorijā.

Zemesgabals nav apbūvēts, no trim pusēm norobežots ar piegulošo zemesgabalu žogiem, zemesgabalā aug atsevišķi koki.

Zemesgabals nav iznomāts un netiek izmantots.

Zemesgabala izmantošana:
atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34) zemesgabals atrodas jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (J).

(Atbilstoši jaunajam Rīgas teritorijas plānojumam (RTP2030) paredzēts, ka  zemesgabals atradīsies jauktas centra apbūves teritorija (JC1)).

Informācija par inženiertīkliem:
blakus zemesgabalā (kadastra apzīmējums 0100 063 0082) atrodas ūdensvads d25 un ūdensvads d250. Pašteces kanalizācijas vads d225, zemsprieguma un vidēja sprieguma elektrisko tīklu kabeļu līnijas, zema un vidēja spiediena gāzes vadi un SIA “Lattelecom” sakaru tīklu kabeļu līnija atrodas Daugavgrīvas ielā. Ne zemesgabalā, ne tā tuvumā AS “Rīgas Siltums” siltumtīkli nav izbūvēti.