• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Garāžas telpu grupa Nr. 003 Gliemežu ielā 2 k-1, Rīgā (Vecmīlgrāvī)

  1. Sākums
  2. »
  3. Plānotās izsoles
  4. »
  5. Ēkas (būves)
  6. » Garāžas telpu grupa Nr. 003 Gliemežu ielā 2 k-1, Rīgā (Vecmīlgrāvī)
Adrese: Gliemežu iela 2 k-1, Rīga
Cena: Plānotās mutiskās izsoles starp pirmpirkuma tiesīgajām personām sākumcena: 3600 EUR
Izsole: Plānotās mutiskās izsoles starp pirmpirkuma tiesīgajām personām piedāvājuma laiks: 2022. gada jūlijs-augusts
Kontaktinformācija

Sastāvs un platība

Nekustamā īpašuma (kadastra Nr. 0100 611 0219), kas sastāv no nedzīvojamās ēkas-garāžas (kadastra apzīmējums 0100 111 0840 003), 178/1048 domājamās daļas ar lietošanas tiesībām uz telpu grupu Nr. 003 ar kopējo platību 17,80  m2.

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums

Garāža (kadastra apzīmējums 0100 111 0840 003) atrodas Vecmīlgrāvja apkaimē, kvartālā starp Baltāsbaznīcas ielu, Rīnūžu ielu un Gliemežu ielu. Piekļūšana no Baltāsbaznīcas ielas puses pa Gliemežu ielu. Tuvējā apkārtnē atrodas daudzstāvu dzīvojamās mājas.

Garāžas (kadastra apzīmējums 0100 111 0840 003) ekspluatācija uzsākta 1966. gadā. Tā sastāv no sešām telpu grupām un ir saistīta ar privātpersonai piederošu zemesgabalu Baltāsbaznīcas ielā 46, Rīgā (kadastra Nr. 0100 111 0840; kadastra  apzīmējums  0100 111 0840). Ja garāžas telpu grupas Nr. 003 pircējs nav zemesgabala Baltāsbaznīcas ielā 46, Rīgā, īpašnieks, pircējam būs jāmaksā zemesgabala Baltāsbaznīcas ielā  46, Rīgā, īpašniekam likumiskā maksa par zemes lietošanu, ja vien viņi savā starpā nebūs vienojušies par citu zemes lietošanas maksas apmēru.

Garāžas telpu grupa Nr. 003 ir iznomāta privātpersonai līdz 19.02.2025. Nomas līgums ir saistošs pircējam.

Pirmpirkuma tiesības

Zemesgabala Baltāsbaznīcas ielā 46, Rīgā (kadastra  apzīmējums  0100 111 0840), īpašniekam un garāžas Gliemežu ielā 2 k-1, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 111 0840 003), kopīpašniekiem (katras telpu grupas īpašniekam atsevišķi), kuru īpašumtiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

Ja noteiktajā termiņā minētās personas neizmantos savas pirmpirkuma tiesības, tiks izsludināta elektroniska izsole ar augšupejošu soli, kur garāžas telpu grupu Nr. 003 varēs iegādāties jebkura persona.