• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Garāžas ēkas telpu grupa Nr.002 un tai piekrītošās zemesgabala 1530/12730 domājamās daļas Katrīnas dambī 22E, Rīgā (Pētersalā-Andrejsalā)

  1. Sākums
  2. »
  3. Plānotās izsoles
  4. »
  5. Ēkas (būves) ar zemi
  6. » Garāžas ēkas telpu grupa Nr.002 un tai piekrītošās zemesgabala 1530/12730 domājamās daļas Katrīnas dambī 22E, Rīgā (Pētersalā-Andrejsalā)
Adrese: Katrīnas dambis 22E, Rīga
Cena: Plānotās izsoles sākumcena: 2200 EUR
Izsole: Piedāvājuma laiks: pēc tiesvedības par nekustamā īpašuma sadali beigām
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Sastāvs un platība:

- garāžas ēkas (kadastra apzīmējumi: 0100 012 2010 003; 0100 012 2010 006), 1530/12730 domājamās daļas ar lietošanas tiesībām uz garāžas telpu grupu Nr.002;

- zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 012 2039) ar kopējo platību 374 m², 1530/12730 domājamās daļas.

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

garāža atrodas Pētersalas-Andrejsalas apkaimē, kvartālā starp Katrīnas dambi, Sermuliņu ielu un Ganību dambi, tām var brīvi piekļūta pa „E” kategorijas ielu – Sermuliņu ielu, kas savienojas ar „E” kategorijas ielu – Katrīnas dambi. Tuvējā apkārtnē atrodas daudzstāvu daudzdzīvokļu mājas. Telpu grupa Nr.002 atrodas ķieģeļu mūra garāžā (kadastra apzīmējums 0100 012 2010 003), kuras ekspluatācija uzsākta 1962. gadā, kas sastāv no 6 garāžu telpu grupām.

Telpu grupa Nr.002 saistīta arī ar privātpersonai piederošu zemesgabalu (kadastra apzīmējums 0100 012 2010) Katrīnas ielā 22C, Rīgā.

Pirmpirkuma tiesības:

Ir nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kuru īpašuma tiesība ierakstīta zemesgrāmatā.

Ja noteiktajā termiņā minētās personas neizmantos savas pirmpirkuma tiesības, jebkura persona nekustamo īpašumu varēs iegādāties izsolē.