• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots neapbūvēts zemesgabals Pie Mazās Juglas, Rīgā (Brekšos) kadastra apzīmējums 0100 123 2285

  1. Sākums
  2. »
  3. Pārdod
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots neapbūvēts zemesgabals Pie Mazās Juglas, Rīgā (Brekšos) kadastra apzīmējums 0100 123 2285
Adrese: Pie Mazās Juglas, Rīga
Platība: 19 002 m2
Cena: izsoles sākumcena: 144 600 EUR (7,61 EUR/m2)
Izsole: izsoles sākums – 15.07.2021. plkst.13.00, izsoles noslēgums – 16.08.2021. plkst.13.00
Kontaktinformācija
Tālrunis: 25666566, 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

Zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 123 2285) atrodas Rīgas pilsētas austrumu daļā, Brekšu apkaimē, blakus Juglas ezeram un mežam, netālu no bijušās Juglas papīrfabrikas teritorijas, tuvējā apkārtnē atrodas jaunuzbūvētais ciemats „Juglasciems”.

Zemesgabals atrodas kvartālā starp Ežupes ielu, Pietēnupes ielu, Kalējgrāvja ielu un Abzas ielu.

Zemesgabals piegul iepriekš minētajām ielām, kas visas ir „E” kategorijas ielas un kas savienojas ar Biķernieku ielu – „C” kategorijas ielu.

Zemesgabals nav iznomāts, nav iežogots,  tas ir aizaudzis ar nelieliem kokiem un krūmiem. Piekļūšana iespējama pa piebraucamo ceļu, kas ir norobežots ar automātiski paceļamu barjeru, kas pieder Juglasciemā esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem.

Nekustamajam īpašumam piegulošā ielu teritorija (ielu sarkano līniju robežās) – Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošais zemesgabals pie Mazās Juglas, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 123 0098) – iznomāta līdz 06.07.2053. ciemata “Juglasciems” ielu un pievadceļu būvniecībai un teritorijas labiekārtošanai.

Zemesgabala izmantošana:

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34) zemesgabals atrodas jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (J).

(Atbilstoši jaunajam Rīgas teritorijas plānojumam paredzēts, ka zemesgabals atradīsies mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM1)).

Maksimālais apbūves stāvu skaits – 4 stāvi.

Informācija par inženiertīkliem:

Zemesgabalā un ielās, kuras piegul zemesgabalam nav izbūvēti inženierkomunikāciju tīkli.

Tālāk Kalējgrāvja ielā atrodas ūdensvads d100, lietus kanalizācijas vads d250, vidējā spiediena gāzes vads, vidējā sprieguma un zemsprieguma elektrokabeļi.

Zemesgabalā Kalējgrāvja ielā 5, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 123 0178), atrodas elektrokabeļu sadales punkts, elektronisko sakaru tīklu kabelis un met.ATC.

Tuvākajā apkārtnē centralizēti AS “Rīgas Siltums” siltumtīkli nav izbūvēti.

Izsoles solis: 1000 EUR

Pieteikšanās izsolei elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv līdz 04.08.2021.