• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots neapbūvēts zemesgabals Grēdu ielā, Rīgā (Latgales apkaimē)

  1. Sākums
  2. »
  3. Pārdod
  4. »
  5. Elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots neapbūvēts zemesgabals Grēdu ielā, Rīgā (Latgales apkaimē)
Adrese: Grēdu iela, Rīga
Platība: 2711 m2
Cena: izsoles sākumcena: 66 000 EUR (24,35 EUR/m²)
Izsole: izsoles sākums – 11.06.2024. plkst.1300, izsoles noslēgums – 11.07.2024. plkst.1300
Kontaktinformācija
Tālrunis: 25666566, 67026307

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums

Neapbūvēts zemesgabals Grēdu ielā, Rīgā (kadastra Nr. 0100 048 0259; kadastra apzīmējums 0100 048 0230), atrodas Latgales apkaimē, starp Krasta ielu, Latgales ielu un Krīdenera dambi. Zemesgabalam ir izstiepta konfigurācija, tajā aug atsevišķi koki. Zemesgabals piegul Grēdu ielai, kur ielas posms šobrīd vēl nav izbūvēts.

Šobrīd spēkā esošais piegulošo zemesgabalu (kadastra apzīmējumi: 0100 048 0139; 0100 048 0140; 0100 048 0145) detālplānojums paredz zemesgabala apgrūtināšanu ar vidēja spiediena gāzesvadu, divām ūdensvada trasēm un vidēja sprieguma elektrības kabeli. Gan elektrisko tīklu kabeļu līnija, gan abi ūdensvadi ir izbūvēti, un ekspluatācijas aizsargjoslu teritorijas ap tiem attēlotas apgrūtinājumu plānā.

Zemesgabals ir iznomāts pagaidu būvlaukuma vagoniņu izvietošanai saistībā ar būvdarbiem blakus esošajā zemesgabalā (kadastra apzīmējums 0100 048 0145) uz būvniecības laiku, bet ne ilgāk kā līdz 24.03.2025. Zemes nomas līgums ir saistošs pircējam.

 

Zemesgabala izmantošana

Zemesgabals atrodas jauktas centra apbūves teritorijā (JC2) un izmantojams atbilstoši Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Maksimālais apbūves augstums – 6 stāvi, savrupmājām un rindu mājām – 3 stāvi.

Izsoles solis: 700 EUR

Pieteikšanās izsolei Elektronisko izsoļu vietnē līdz 01.07.2024.