• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots neapbūvēts zemesgabals Daugavgrīvas ielā 67A, Rīgā (Dzirciemā)

  1. Sākums
  2. »
  3. Pārdod
  4. »
  5. Izsludinātās izsoles
  6. »
  7. Elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots neapbūvēts zemesgabals Daugavgrīvas ielā 67A, Rīgā (Dzirciemā)
Adrese: Daugavgrīvas iela 67A, Rīga
Platība: 2562 m2
Cena: Izsoles sākumcena: 38 000 EUR (14,83 EUR/m2)
Izsole: izsoles sākums – 06.02.2024. plkst.1300, izsoles noslēgums – 07.03.2024. plkst.1300
Kontaktinformācija
Tālrunis: 25666566, 67026307

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums

Neapbūvēts zemesgabals (kadastra Nr. 0100 063 0204; kadastra apzīmējums 0100 063 0204) atrodas Pārdaugavā, Dzirciema apkaimē, kvartālā starp Daugavgrīvas ielu, Tvaikoņu ielu, Mazo Ūdens ielu un Zunda kanālu. Zemesgabalam piegulošajās teritorijās dominē rūpnīcu un noliktavu apbūve, netālu atrodas Dzegužkalna parks.

Piekļūšana pie zemesgabala ir no Daugavgrīvas ielas puses pa Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu Daugavgrīvas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 063 2078), kas visā platībā atrodas transporta infrastruktūras teritorijā (TR1). Koplietošanas ceļš piekļūšanai pie zemesgabala no Daugavgrīvas ielas nav izbūvēts, un Daugavgrīvas ielas pārbūve posmā no Mazās Ūdens ielas līdz Tvaikoņu ielai tuvāko gadu laikā nav paredzēta, līdz ar to zemesgabala pircējam, izstrādājot būvniecības ieceri, jāparedz piebraucamā ceļa projektēšana un tā realizācija.

Zemesgabals no trim pusēm norobežots ar piegulošo zemesgabalu žogiem, tajā aug atsevišķi koki.

Zemesgabals nav iznomāts.

Zemesgabala izmantošana

Zemesgabals atrodas jauktas centra apbūves teritorijā (JC1) un izmantojams atbilstoši Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Izsoles solis: 300 EUR

Pieteikšanās izsolei Elektronisko izsoļu vietnē līdz 26.02.2024.