• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīgas domes Īpašuma departaments izsludina konkursu uz amata vietu:

DIREKTORA BIROJA Dokumentu pārvaldības nodaļas KLIENTU APKALPOŠANAS GALVENAIS SPECIĀLSTS

AMATA MĒRĶIS: Nodrošināt dokumentu pārvaldību un klientu apkalpošanas procesu iestādē GALVENIE AMATA PIENĀKUMI: Piedalīties iestādes dokumentu pārvaldības sistēmas un to regulējošo normatīvo aktu projektu izstrādē Informēt iestādes darbiniekus un apmeklētājus par pārvaldes kompetencē esošiem jautājumiem Nodrošināt dokumentu saņemšanu, reģistrēšanu un rezolūcijas uzlikšanu, tai skaitā veikt ienākošo dokumentu atbilstības izvērtēšanu normatīvajos aktos noteiktajām prasībām Atbilstoši dokumentu […]

IZNOMĀŠANAS UN PIEDZIŅAS PĀRVALDES Tiesiskā nodrošinājuma nodaļas JURISTS – EKSPERTS (vakance uz noteiktu laiku)

AMATA MĒRĶIS: Nodrošināt pārvaldes darbības tiesiskumu ar Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanu saistītajos jautājumos GALVENIE AMATA PIENĀKUMI: Nodrošināt nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles procesu, tostarp izstrādāt nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoļu nolikumu, noteikumu, līgumu un citu dokumentu projektus Nodrošināt tiesiskuma pamatpārbaudes veikšanu nekustamā īpašuma nomas līgumu projektiem Sagatavot atzinumus, atbildes projektus uz Rīgas pilsētas […]

IZNOMĀŠANAS UN PIEDZIŅAS PĀRVALDES Maksājumu piedziņas nodaļas JURISTS – EKSPERTS

AMATA MĒRĶIS: Nodrošināt Rīgas pilsētas pašvaldības ieņēmumu līgumu maksājumu kontroli un parādu piedziņu GALVENIE AMATA PIENĀKUMI: Analizēt debitoru kavēto maksājumu apmēru un termiņu Sagatavot pretenzijas un brīdinājumus par savlaicīgi neveiktiem norēķiniem Nodrošināt no ieņēmumu līgumiem (noma un atsavināšana) izrietošo maksājumu parādu piedziņu un līgumu noteikumu un nosacījumu piespiedu izpildi, t.sk. līdzdalību ieņēmumu līgumu izbeigšanā Prasības […]