• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīgas domes Īpašuma departaments izsludina konkursu uz amata vietu:

BŪVJU SAKĀRTOŠANAS PĀRVALDES Juridiskās nodaļas PROJEKTU VADĪTĀJS – JURISTS

AMATA MĒRĶIS: • Būvju sakārtošanas pārvaldes realizēto funkciju juridiskais nodrošinājums Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā esošu vidi degradējošu būvju klasifikācijā, būvju piespiedu sakārtošanā, pašvaldības līdzfinansējumā ēku atjaunošanai, pašvaldības nekustamā īpašuma īstermiņa iznomāšana UZTICĒSIM TEV: • gatavot un vizēt tiesību aktu, līgumu, sarakstes dokumentu, Rīgas domes un Rīgas domes Īpašuma departamenta lēmumu, noteikumu, nolikumu un citu dokumentu […]

BŪVNIECĪBAS PĀRVALDES Juridiskās un iepirkumu nodaļas Iepirkumu sektora IEPIRKUMU SPECIĀLISTS

AMATA MĒRĶIS: • piedalīties iestādes organizēto iepirkumu (pakalpojumu, piegādes, būvdarbu) organizēšanai nepieciešamās dokumentācijas (izņemot tehnisko specifikāciju) izstrādē, kā arī iepirkumu procedūras norisē atbilstoši normatīvo aktu prasībām UZTICĒSIM TEV: •  uzturēt un aktualizēt iestādes pircēja profilu Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) • ievietot visu nepieciešamo informāciju EIS par izsludinātajiem iepirkumiem un iepirkumu procedūrām • izstrādāt iepirkumu organizēšanai […]

BŪVNIECĪBAS PĀRVALDES Būvniecības projektu vadības un īpašuma uzturēšanas nodaļas PROJEKTU VADĪTĀJS

AMATA MĒRĶIS: piedalīties iestādes valdījumā esošā nekustamā īpašuma pārvaldītāja funkcijas realizācijas nodrošināšanā UZTICĒSIM TEV: • veikt iestādes valdījumā esošo nekustamo īpašumu (t.sk. saimnieciskai darbībai neizmantoto un nomas objektu) apsekošanu, stāvokļa fiksāciju un nodrošinot iegūtās informācijas aktualizēšanu • nodrošināt iestādes valdījumā esoša nekustama īpašuma tehniskā stāvokļa apsekošanas aktu informācijas ievadi, sistematizēšanu un periodisku atjaunošanu • apkopot […]

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDES Juridiskās nodaļas PROJEKTU VADĪTĀJS – JURISTS

Amata mērķis: nodrošināt iestādes darbības tiesiskumu, galvenokārt, jautājumos, kas saistīti ar nekustamā īpašuma izmantošanu pašvaldības funkciju nodrošināšanai, pašvaldības īpašuma nodošanu citu personu lietošanā un īpašuma tiesību reģistrāciju zemesgrāmatā Uzticēsim Tev: • juridisko dokumentu (lēmumu, rīkojumu, līgumu, pilnvaru un atzinumu projektu) izstrādi un izvērtēšanu, juridisko dokumentu izpildi un administrēšanu • iestādes darbinieku konsultēšanu juridiskajos jautājumos, tostarp, […]