• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīgas domes Īpašuma departaments izsludina konkursu uz amata vietu:

ADMINISTRATĪVĀS PĀRVALDES Īpašuma uzskaites nodaļas ĪPAŠUMA UZSKAITES GALVENAIS SPECIĀLISTS – EKSPERTS

AMATA MĒRĶIS: nodrošināt Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošā un piekritīgā nekustamā īpašuma apsekošanu, īpašuma pieņemšanu – nodošanu, kā arī uzskaiti un analīzi atbilstoši iekšējiem un ārējiem  normatīvajiem aktiem UZTICĒSIM TEV: • apsekot Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo un piekritīgo nekustamo īpašumu • gatavot Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo un piekritīgo nekustamo īpašumu pieņemšanas nodošanas aktus, […]

IZNOMĀŠANAS UN PIEDZIŅAS PĀRVALDES Maksājumu piedziņas nodaļas projektu vadītājs-jurists

Amata mērķis: nodrošināt Rīgas valstspilsētas pašvaldības ieņēmumu līgumu maksājumu kontroli un parādu piedziņu Uzticēsim Tev: • Analizēt debitoru kavēto maksājumu apmēru un termiņu • Sagatavot pretenzijas un brīdinājumus par savlaicīgi neveiktiem norēķiniem • Nodrošināt no ieņēmumu līgumiem (noma un atsavināšana) izrietošo maksājumu parādu piedziņu un līgumu noteikumu un nosacījumu piespiedu izpildi, t.sk. līdzdalību ieņēmumu līgumu […]

IZNOMĀŠANAS UN PIEDZIŅAS PĀRVALDES Maksājumu piedziņas nodaļas vadītāja vietnieks (vakance uz noteiktu laiku)

Amata mērķis: nodrošināt Rīgas valstspilsētas pašvaldības ieņēmumu līgumu maksājumu kontroli un parādu piedziņu, kā arī sniegt atbalstu nodaļas vadītājam nodaļas darba organizēšanā un kontrolē Uzticēsim Tev: • Analizēt debitoru kavēto maksājumu apmēru un termiņu • Sagatavot pretenzijas un brīdinājumus par savlaicīgi neveiktiem norēķiniem • Nodrošināt no ieņēmumu līgumiem (noma un atsavināšana) izrietošo maksājumu parādu piedziņu […]

FINANŠU PLĀNOŠANAS PĀRVALDES Būvniecības izmaksu plānošanas un kontroles nodaļas EKSPERTS FINANŠU PLĀNOŠANAS JAUTĀJUMOS

Amata mērķis: nodrošināt sistemātisku Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžetā piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma analītisko uzskaiti un kontroli Uzticēsim Tev: •  piedalīties iestādes budžeta projekta sagatavošanā •  veikt iestādes budžetā un investīciju projektos piešķirto līdzekļu izlietojuma kontroli un analītisko uzskaiti •  piedalīties finansēšanas plānu projektu sastādīšanā kārtējam budžeta gadam Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma būvprojektēšanas, rekonstrukcijas, […]

BŪVNIECĪBAS PĀRVALDES PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS – GALVENAIS BŪVINŽENIERIS

Amata mērķis: Organizēt, vadīt un kontrolēt pārvaldes kompetencē esošo būvuzraudzības nodrošināšanu būvobjektos Galvenie amata pienākumi: • vadīt Rīgas valstspilsētas pašvaldības pasūtītos un finansētos būvniecības darbus • veikt objektu būvdarbu būvuzraudzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām • kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši līguma noteikumiem, saskaņotam un apstiprinātam tehniskajam projektam, autoruzrauga papildinājumiem, būvdarbu veikšanas projektam • novērtēt […]