• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīgas pašvaldība turpina attīstīt grupu mājas un dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūru

27.12.2023.

Rīgas pašvaldība turpina attīstīt grupu mājas dzīvokļu un dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūras izveidi. Projekta ietvaros plānots uzbūvēt dzīvokļus 16 personām un dienas aprūpes centru 20 personām.
Rīgas pašvaldība turpina attīstīt grupu mājas un dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūru
Rīgas pašvaldība turpina attīstīt grupu mājas un dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūru
Rīgas pašvaldība turpina attīstīt grupu mājas un dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūru
Rīgas pašvaldība turpina attīstīt grupu mājas un dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūru
Rīgas pašvaldība turpina attīstīt grupu mājas un dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūru
Rīgas pašvaldība turpina attīstīt grupu mājas un dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūru Rīgas pašvaldība turpina attīstīt grupu mājas un dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūru Rīgas pašvaldība turpina attīstīt grupu mājas un dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūru Rīgas pašvaldība turpina attīstīt grupu mājas un dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūru Rīgas pašvaldība turpina attīstīt grupu mājas un dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūru
Decembrī ir pabeigta ūdens un kanalizācijas ārējo tīklu izbūve, veikta lielākā daļa dienas aprūpes centra ēkas un grupu mājas būvdarbu, izpildīta trešdaļa labiekārtošanas darbu, kā arī uzsākta elektrības, sakaru tīklu, elektronisko sakaru tīklu un inženiertīklu izbūve abām ēkām.

Projekta ietvaros šobrīd norit arī darbs pie tehniskās dokumentācijas sagatavošanas iepirkumu veikšanai par mēbeļu un aprīkojuma piegādi grupu mājai (dzīvokļa) un dienas aprūpes centram Priedaines ielā 11, Rīgā.

Projektu plānots pabeigt līdz 2024. gada 31. oktobrim. Būvdarbu veicējs ir piegādātāju apvienība “CMB&NEWCOM”.

Projektu realizē Eiropas Savienības darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas ir 4 640 000 eiro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 480 886 eiro, valsts budžeta finansējums 810 147 eiro, valsts budžeta dotācija 16 972 eiro, bet Rīgas pašvaldības līdzfinansējums veidos 3 331 995 eiro.

Projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Priedaines ielā 11, Rīgā” Nr. 9.3.1.3/22/I/001 administrē Rīgas domes Īpašuma departaments.