• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīgas pašvaldība būvē grupu māju un dienas aprūpes centru

20.10.2023.

Rīgas pašvaldība būvē grupu māju personām ar garīga rakstura traucējumiem un dienas aprūpes centra ēku Priedaines ielā 11. Projekta ietvaros uzbūvēs grupu māju (dzīvokļus) 16 mērķa grupas personām un dienas aprūpes centru 20 personām. Dzīvokļus veido, ņemot vērā universālā dizaina pamatprincipus – izveidojot vidi, ko patstāvīgi var izmantot visi grupu dzīvokļa pakalpojuma saņēmēji. Dienas aprūpes centra darbība būs vērsta uz klientu nodarbinātības prasmju attīstību.

Rīgas pašvaldība būvē grupu māju un dienas aprūpes centru
Rīgas pašvaldība būvē grupu māju un dienas aprūpes centru
Rīgas pašvaldība būvē grupu māju un dienas aprūpes centru
Rīgas pašvaldība būvē grupu māju un dienas aprūpes centru Rīgas pašvaldība būvē grupu māju un dienas aprūpes centru Rīgas pašvaldība būvē grupu māju un dienas aprūpes centru

Šobrīd jau ir veikti dienas aprūpes centra ēkas būvdarbi 25% apmērā no kopējā būvdarbu apjoma, uzsākti aprūpes centra inženiertīklu un grupu mājas izbūves darbi, tiek veikti teritorijas labiekārtošanas darbi.

Projektu plānots pabeigt līdz 2024. gada beigām. Būvdarbu veicējs ir piegādātāju apvienība “CMB&NEWCOM”.

Projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Priedaines ielā 11, Rīgā” Nr. 9.3.1.3/22/I/001 administrē Rīgas domes Īpašuma departaments.

Projektu realizē Eiropas Savienības darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" ietvaros.

Informāciju sagatavoja Solvita Brence-Kauste, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, tālr.: 29442982,