• di@riga.lv
    / +371 67026138
04.07.2018

Rīgas Franču liceja vēsturiskā ēkā Valdemāra ielā 48 audzēkņi mācības uzsāks 3.septembrī.Šodien, 4.jūlijā, kopā ar jauniešiem, kas jūlija mēnesī būs nodarbināti Rīgas domes Īpašuma departamentā apmeklējām Rīgas Franču liceja vēsturisko ēku Valdemāra ielā 48, kurā mācības audzēkņi uzsāks jau 3.septembrī.

Informācija par projektu

Šobrīd norit vēsturiskās ēkas pārbūve un restaurācija, radot ergonomisku mācību vidi, ieviešot inovatīvus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumus. Tiek ierīkoti arī moderni dabaszinātņu un matemātikas kabineti.

Kopā tiks atjaunota 5355 kvadrātmetru liela platība, kurā tiks izveidotas 31 mācību klases, garderobe 600 audzēkņiem, ēdamzāle ar 274 vietām, aktu zāle ar 209 sēdvietām, konferenču zāle, atsevišķas telpas sporta nodarbībām un skolas administrācijai. Visās telpās uzstādīs skolai nepieciešamo aprīkojumu un mēbeles.

Bijušā Franču liceja un Franču institūta ēka Krišjāņa Valdemāra ielā 48 ir celta 1930. gadā pēc arhitekta I.Blankenburga projekta par Rīgas domes, Latvijas valdības un Francijas valdības līdzekļiem un līdz 30. gadu beigām bija Latviešu - franču tuvināšanās biedrības īpašums. Padomju laikā līdz 1951. gadam ēkā izvietojās Rīgas Anrī Barbisa 11. vidusskola, 70. gados - LVU Ģeogrāfijas fakultāte, vēlāk LU Ķīmijas fakultāte.

Rīgas Franču liceja renovācija tiek īstenota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu, īstenojot projektu Nr.8.1.2.0/17/I/023 „Rīgas Franču liceja Krišjāņa Valdemāra ielā 48, Rīgā, ēkas renovācija, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas risinājumu ieviešanu”. Patlaban tiek veikta ēkas pārbūve, radot ergonomisku mācību vidi, ieviešot inovatīvus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumus, ierīkojot jaunus dabaszinātņu un matemātikas kabinetus un izbūvējot jaunu sporta infrastruktūru. ERAF līdzfinansējums liceja topošajai ēkai Krišjāņa Valdemāra ielā 48 ir EUR 5 971 247.

Vēsturisko ēku pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījumā atjauno pilnsabiedrība "RERE Būve 1". Projekta īstenošanai ir piesaistīts ERAF līdzfinansējums.

Turpmāk mācību process Rīgas Franču liceja skolēniem tiks nodrošināts vienā maiņā. 7.-12.klašu skolēni mācīsies pilnībā pārbūvētajā ēkā Krišjāņa Valdemāra ielā 48, bet 1.-6.klašu skolēni liceja esošajā ēkā Mēness ielā 8.
12.02.2018

Rīgas Franču liceja vēsturiskās ēkas renovācija Krišjāņa Valdemāra ielā 48, Rīgā.Ēka ir būvēta 1930. gadā Rīgas Franču liceja vajadzībām ar Francijas valdības atbalstu. 1951.gadā skola tika pārcelta uz namu Miera ielā 62, bet 1965.gadā - uz ēku Mēness ielā 8, kas arī šobrīd tiek izmantota Rīgas Franču liceja vajadzībām.

IMG_4356
IMG_4348
IMG_4341
IMG_4339
IMG_4330
IMG_4343
IMG_4329
IMG_4327
IMG_4324
IMG_4316
IMG_4309
IMG_4322
IMG_4313
IMG_4300
IMG_4298
IMG_4577
IMG_4572
IMG_4584
IMG_4601
IMG_4612
IMG_4635
IMG_4618
IMG_4630
IMG_4571
IMG_4565
IMG_4562
IMG_4545
IMG_4536
IMG_4555
IMG_4533
IMG_4528
IMG_4526
IMG_4524
IMG_4513
IMG_4519
IMG_4510
IMG_4517
IMG_4506
IMG_4504
IMG_4507
IMG_4493
IMG_4478
IMG_4459
IMG_4413
IMG_4482
IMG_4475
IMG_4408
IMG_4379
IMG_4391
IMG_4377
IMG_4367
IMG_4488
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

Informācija par projektu

Rīgas dome 2015.gada 15.decebrī pieņēma lēmumu, ka uz Latvijas Universitātes vārda zemesgrāmatā ierakstītais nekustamais īpašums, kurā ir 4079 m2 liels zemesgabals un uz tā atrodas četras būves, ir nepieciešams Rīgas Franču liceja turpmākas darbības nodrošināšanai. Ministru kabinets piekrita nodot bezatlīdzības lietošanā Rīgas pašvaldībai nekustamo īpašumu, kur atradās bijusī Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte. Šobrīd īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir nostiprinātas uz Rīgas pilsētas pašvaldību.

Pagājušajā gada 2.maijā Rīgas pilsētas pašvaldība pieņēma lēmumu, kas paredz Rīgas Franču liceja jaunās ēkas atjaunošanai piesaistīt Eiropas Reģionālās attīstības (ERAF) finansējumu.

2017. gada pavasarī Rīgas domes Īpašuma departaments uzsāka Franču liceja vēsturiskās ēkas renovāciju.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta Nr.8.1.2.0/17/I/023 “Rīgas Franču liceja Krišjāņa Valdemāra ielā 48, Rīgā, ēkas renovācija, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas risinājumu ieviešanu” mērķis ir veikt ēkas pārbūvi, veidojot ergonomisku mācību vidi, ieviešot inovatīvus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumus, ierīkojot jaunus dabaszinātņu un matemātikas kabinetus un veidojot jaunu sporta infrastruktūru.

Projekta ietvaros tiks nodrošināta Rīgas Franču liceja izglītojamo vajadzībām atbilstoša mācību vide kvalitatīva un mūsdienu mācību procesa nodrošināšanai, tādejādi sekmējot izglītības infrastruktūras attīstību un kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura ieviešanu. Mācību process tiks nodrošināts skolēniem vienā maiņa (7.-12.klašu skolēniem pilnībā pārbūvētajā ēkā Krišjāņa Valdemāra ielā 48 un 1.-6.klašu skolēniem esošajā ēkā Mēness ielā 8).

Ēku Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījumā Krišjāņa Valdemāra ielā 48, Rīgā, atjaunos pilnsabiedrība “RERE Būve 1”, ar kuru līgums noslēgts 2017. gada aprīlī. Objektā tiek veikta būvuzraudzība un projekta vadība galveno projekta mērķu un rezultātu sasniegšanai, kas ir ēkas renovācija un 21.gadsimtam atbilstošas mācību vides izveide, iekārtu un stacionārā aprīkojuma iegāde un uzstādīšana un teritorijas labiekārtošana. ERAF līdzfinansējums šim projektam ir EUR 5 971 247.16.

Renovācijas darbus ir plānots pabeigt 2018.gada augustā, lai ar jauno mācību gadu skolēni var sākt mācības jaunajās telpās.