• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīgas 13 speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana

12.04.2010. ir noslēgta vienošanās Nr.2010/0060/3DP/3.1.3.3.1/09/VIAA/027 ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Rīgas 13 speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” īstenošanu.

Informācija par projektu

Projekta specifiskais mērķis ir uzlabot mācību vidi izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kā arī veicināt darba un sadzīves prasmju attīstīšanu izglītojamajiem 13 Rīgas speciālās izglītības iestādēs.

Darbu ietvaros paredzēti būvdarbi vides pieejamības uzlabošanai:
    • plānoti iestāžu ēku un inženierkomunikāciju rekonstrukcijas un renovācijas darbi
- izglītības iestāžu telpu pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, veicot liftu un iekštelpās esošu pacēlāju izbūvi, durvju aiļu paplašināšanu, grīdu un sienu seguma pielāgošanu, dienas apgaismojuma nomaiņu un gaismas signalizācijas uzstādīšanu, tādējādi atvieglojot cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem pārvietošanos, uzturēšanos un drošību speciālajās mācību iestādēs;
- izglītības iestāžu telpu pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, veicot liftu un iekštelpās esošu pacēlāju izbūvi, durvju aiļu paplašināšanu, grīdu un sienu seguma pielāgošanu, dienas apgaismojuma nomaiņu un gaismas signalizācijas uzstādīšanu, tādējādi atvieglojot cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem pārvietošanos, uzturēšanos un drošību speciālajās mācību iestādēs;
- veicot sanitāro mezglu rekonstrukciju un pielāgošanu, elektroinstalāciju, ventilācijas sistēmu atjaunošanu, kā arī ugunsdrošības signalizāciju uzstādīšanu;
    • speciālā aprīkojuma uzstādīšana bērnu attīstības uzlabošanai;
    • speciāli aprīkota autotransporta iegāde, lai nodrošinātu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem neapgrūtinošu, ērtu pārvadāšanu uz mācību iestādēm, izziņas un atpūtas aktivitātēm;
    • Mācību materiālu, t.sk. elektroniskās apmācības un programmatūras, mācību aprīkojuma un tehnoloģiju (t.sk. lokālo tīklu un interneta pieslēguma), kā arī mācībām nepieciešamo mēbeļu iegāde, nodrošinot bērniem attiecīgi vēlamajā kvalitātē izglītības procesu, pašattīstību un spēju pielietot iegūtās zināšanas, prasmes turpmākā dzīvē.

Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas ir 1 351 139,81 lati , tai skaitā kopējās attiecināmās izmaksas ir 994 482,85 lati un tās 100% apmērā tiek finansētas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.
Projekta ietvaros tiks uzlabota infrastruktūra un mācību vide:
- Rīgas 1.speciālajā internātpamatskolā, Ģertrūdes ielā 18;
- Rīgas 2.speciālajā internātpamtskolā, Ludzas ielā 43;
- Rīgas 3.speciālajā pamatskolā, Telts ielā 2a, Āpšu ielā 24;
- Rīgas 4.speciālajā internātpamtskolā, Tirzas ielā 2;
- Rīgas 66.speciālajā vidusskolā, Katrīnas ielā 2;
- Rīgas 71.vidusskolas Bērnu-invalīdu izglītības un rehabilitācijas centrā, Grīvas ielā 26;
- Rīgas nedzirdīgo bērnu internātpamatskolā, Graudu ielā 21;
- Rīgas sanatorijas internātpamatskolā, Brīvības gatvē 384a;
- Rīgas speciālajā internātpamatskolā, Aglonas ielā 57
- Rīgas speciālajā pamatskolā - attīstības centrā, Salaspils ielā 14;
- Rīgas 5.speciālajā internātpamatskolā, Slāvu ielā 19, Baltāsbaznīcas ielā 40, Stokholmas ielā 26;
- Rīgas sākumskolā „Valodiņa”, Blaumaņa ielā 26;
- Strazdumuižas internātvidusskolā- attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem, Juglas ielā 14a.

Projekta īstenošanas termiņš- 2013.gada 31.marts.

Sasniegtie rezultāti
Publikācija laikrakstā „IZGLĪTĪBA UN KULTŪRA”