• di@riga.lv
    / +371 67026138

REFILL - Starptautiskā pieredze Vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju (graustu) sakārtošanā URBACT III projekta ietvaros

REFILL buklets-1
REFILL buklets-2
27791473965_d3fd338c5d_k
26639572230_f2723ffa66_k
26307079984_cbb5dcf520_k
26639571720_f7d1a6f68c_k
23603819556_c69188c628_k
23334217000_e5e569baae_k
Kļuža

Kļuža

Kļuža

Kļuža

Kļuža

Kļuža

Kļuža

Kļuža

Kļuža

Kļuža

Rīga

Rīga

Rīga

Rīga

Rīga

Rīga

Rīga

Rīga

Rīga

Rīga

Rīga

Rīga

Rīga

Rīga

Rīga

Rīga

Rīga

Rīga

Rīga

Rīga

Poznan

Poznan

Poznan

Poznan

Poznan

Poznan

Poznan

Poznan

Poznan

Poznan

Poznan

Poznan

Poznan

Poznan

Poznan

Poznan

Poznan

Poznan

Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

Starptautiskā pieredze Vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju (graustu) sakārtošanā URBACT III projekta ietvaros (REFILL)

Par projektu:
https://refillthecity.wordpress.com/media/magazines/
Projekts tiek finansēts no Eiropas fonda līdzekļiem.


Projekta vadošais partneris - Gentes pašvaldība

Projekta mērķi:
1) Piedalīties starptautiskā mēroga sanāksmēs URBACT III projekta ietvaros, pieredzes un ideju apmaiņa graustu un degradēto teritoriju sakārtošanā;
2) Dalīties starptautiskajā pieredzē par tukšo ēku pagaidu lietošanu kā efektīvu instrumentu, lai novērstu graustu rašanos un revitalizētu degradētās pilsētas vietas;
3) Prezentēt Rīgas pieredzi graustu sakārtošanas jautājumos;
4) Stiprināt Rīgas un citu Eiropas pilsētu (Gente, Brēmene, Atēnas, Poznaņa, Amersforta) sadraudzības saites, veidot ilgtspējīgu Rīgas un citu Eiropas pilsētu sadarbības platformu;
5) Rīgas pilsētas atpazīstamības veicināšana, sadarbības kontaktu veidošana;
6) Pēc projekta īstenošanas izmantot iegūtās zināšanas Rīgas graustu sakārtošanā.

City profile for Riga
Standaertsite – a public park developed by temporary use and inhabitant initiatives