• di@riga.lv
    / +371 67026138

Projekts „Ogļu katlu māju nomaiņa pret atjaunojamo resursu apkures tehnoloģijām Rīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu lietojumā esošajās ēkās” (projekta identifikācijas Nr.KPFI-4/48)

2010.gada 29.novembrī ir noslēgts līgums starp Rīgas domes Īpašuma departamentu, Latvijas Republikas Vides ministriju un SIA „Vides investīciju fonds” par projekta „Ogļu katlu māju nomaiņa pret atjaunojamo resursu apkures tehnoloģijām Rīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu lietojumā esošajās ēkās” īstenošanu.

Informācija par projektu

Projekta attiecināmās izmaksas ir LVL 239 150.00, no tām:
- 75% ir Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi, nepārsniedzot LVL 179 362;
- 25% ir Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums, nepārsniedzot LVL 59 788.

Projekta mērķis ir modernizēt apkures sistēmu, ogļu apkuri nomainot pret atjaunojamo energoresursu apkures tehnoloģijām:

Rīgas 132.pirmsskolas izglītības iestādes „Ieviņa” ēkā Rīgā, Ventspils ielā 13a,
Rīgas 149.pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” ēkā Rīgā, Biešu ielā 2a,
Rīgas 209.pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” ēkā Rīgā, Bišu ielā 5,
Rīgas 108.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Mežaparks” ēkā Rīgā, Stokholmas ielā 3a.

Projekta ietvaros ēkās paredzēts ierīkot koka granulu katlus ar automātiskajiem granulu degļiem (Ventspils ielā 13a, Biešu ielā 2a, Bišu ielā 5) un siltuma sūkni „zeme - ūdens”(Stokholmas ielā 3a). Karstā ūdens sagatavošanai vasaras periodā, visās ēkās tiks uzstādīti saules kolektori.

Projekta īstenošanas rezultātā ir jāsasniedz, lai oglekļa dioksīda emisijas samazinājums nav mazāks par 114,93 tonnām gadā (saskaņā ar līguma grozījumiem Nr.1).

Projekta īstenošanas termiņš - 2011.gada 31.decembris.

Rīgas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu ēkas pirms projekta īstenošanas:
Rīgas 132.pirmsskolas izglītības iestādes „Ieviņa” ēkā Rīgā, Ventspils ielā 13a,
Rīgas 149.pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” ēkā Rīgā, Biešu ielā 2a,
Rīgas 209.pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” ēkā Rīgā, Bišu ielā 5,
Rīgas 108.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Mežaparks” ēkā Rīgā, Stokholmas ielā 3a.