• di@riga.lv
    / +371 67026138

Projekts „Ogļu katlu mājas nomaiņa pret atjaunojamo energoresursu apkures katlu Rīgas 14.vakara (maiņu) vidusskolas ēkā  Margrietas ielā 4, Rīgā” (projekta identifikācijas Nr.KPFI-12/131)

2011.gada 23.septembrī starp Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, SIA „Vides investīciju fonds” un Rīgas domes Īpašuma departamentu tika noslēgts līgums par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta „Ogļu katlu mājas nomaiņa pret atjaunojamo energoresursu apkures katlu Rīgas 14.vakara (maiņu) vidusskolas ēkā Rīgā, Margrietas ielā 4” īstenošanu.

Informācija par projektu

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 67 832, no tām:

- 75 % ir Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi, nepārsniedzot LVL 50 874,00;
- 25 % ir Rīgas domes līdzfinansējums, nepārsniedzot LVL 16 958,00.

Projekta mērķis ir veikt apkures sistēmas modernizāciju nomainot ogļu apkuri pret koksnes granulu apkures risinājumu Rīgas 14.vakara (maiņu) vidusskolas ēkā Rīgā, Margrietas ielā 4.

Projektā paredzēts iegādāties un uzstādīt:
- apkures katlu ar granulu degli, padeves mehānismu un automātisko vadību:
- granulu tvertni ar pneimatiskās padeves komplektu,
- palīgiekārtas pamatiekārtu darbināšanai, kas ietver akumulācijas tvertni, karstā ūdens tvertni, izplešanās tvertni, cirkulācijas sūkņus, nerūsējošā tērauda dūmvadu un nepieciešamās apkures caurules katlu telpā.

Bez tam plānoti ar augstākminēto saistītie ierīkošanas būvdarbi, tehniskās dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvuzraudzība.

Projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz:
- oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 96,63 tonnas CO2 gadā;
- oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs attiecībā pret KPFI finansējumu Projektam vismaz 1,89 kgCO2/latiem.

Projektu plānots īstenot līdz 01.11.2012.

Katlu māja Rīgas 14.vakara (maiņu) vidusskolas ēkā Rīgā, Margrietas ielā 4 pirms projekta īstenošanas