• di@riga.lv
    / +371 67026138

Projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu lietojumā esošajās ēkās” (projekta identifikācijas Nr.KPFI-15.4/124)

2015.gada 14.aprīlī stājās spēkā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, SIA „Vides investīciju fonds” un Rīgas pilsētas pašvaldības noslēgtais līgums par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu lietojumā esošajās ēkās” īstenošanu Nr.KPFI-15.2/242.

Informācija par projektu

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 197 660.06 EUR, no tām:
- Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi ir 64.999900% % no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 778 477.84 EUR,
- Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 35.000100 % no attiecināmajām izmaksām, t.i. 419 182.22 EUR.

Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu lietojumā esošajās ēkās:
- Rīgas 4.pirmsskolas izglītības iestādes „Avotiņš” ēkā Vienības gatvē 186, Rīgā;
- Rīgas 139.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Lidoņu ielā 8, Rīgā;
- Rīgas 148.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Tomsona ielā 18, Rīgā;
- Rīgas 221.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Kazarmu ielā 1A, Rīgā;
- Rīgas 236.pirmsskolas izglītības iestādes „Eglīte” ēkā Biķernieku ielā 45A, Rīgā;
- Rīgas 252.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Purvciema ielā 32, Rīgā.

Projekta īstenošanai tika veikti kompleksi energoefektivitātes pasākumi- fasādes un jumta siltināšana, apkures sistēmas regulēšana un balansēšana (būvdarbus veica Pilnsabiedrība „Baltprojekts & SZMA Rīga”) un apgaismojuma nomaiņa (būvdarbus veica SIA „MODULS - RĪGA”).

Projekts tika īstenots līdz 2015.gada 29.maijam.

Projekta īstenošanas rezultātā plānots sasniegt:
- oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 336318.36 kgCO2 gadā;
- oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu Projektam vismaz 0.43 kgCO2/euro.

2015.gada 12.augustā, Rīgas domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Andris Ameriks kopā ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Kasparu Gerhardu apsekoja Rīgas pirmskolas izglītības iestādes, kurām tika veikti siltināšanas darbi projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu lietojumā esošajās ēkās” (projekta identifikācijas Nr.KPFI-15.4/124) ietvaros