• di@riga.lv
    / +371 67026138

Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana Rīgas pilsētas pašvaldībā

2014.gada 5.martā Rīgas pilsētas pašvaldība un Valsts reģionālās attīstības aģentūra noslēdza vienošanos Nr.3DP/3.1.4.3.0/14/IPIA/VRAA/001/068 par Eiropas Savienības fonda projekta „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana Rīgas pilsētas pašvaldībā, 2.kārta” īstenošanu.

Informācija par projektu

Projekta ietvaros pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanai Rīgas pilsētas pašvaldībā paredzēts veikt:
- ēkas Marsa gatvē 16, Rīgā, vienkāršotu renovāciju pirmsskolas izglītības iestādes izvietošanai;
- izlases veida vienkāršotu renovāciju Rīgas 221.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Kazarmu ielā 1A, Rīgā, papildus grupas izvietošanai;
- izlases veida vienkāršotu renovāciju Rīgas 15.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Gaileņu ielā 5, Rīgā, papildus grupu izvietošanai;
- Izlases veida vienkāršotu renovāciju pirmsskolas izglītības grupu izveidei Rīgas vispārējās izglītības iestāžu ēkās:
• Rīgas 85.vidusskolas ēkā Nīcgales ielā 22, Rīgā;
• Rīgas 94.vidusskolas ēkā Ozolciema ielā 26, Rīgā;
• Rīgas Rīnūžu vidusskolas ēkā Ziemeļblāzmas ielā 59, Rīgā;
• Rīgas Ukraiņu vidusskolas ēkā Visvalža ielā 4, Rīgā.

Īstenojot projektu tiks izveidotas 23 jaunas grupas 486 pirmsskolas vecuma bērniem, kā arī izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai radītas 87 darba vietas.

Projekta attiecināmās izmaksas EUR 1 583 006.77, no tām:
- Eiropas reģionālās attīstības finansējums ir EUR 1 345 555.75, kas sastāda 85% no kopējām attiecināmajām izmaksām;
- Valsts budžeta dotācija EUR 35 617.65, kas sastāda 2.25% no kopējām attiecināmajām izmaksām;
- Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums ir EUR 201 833.37, kas sastāda 12.75 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Kopējās projekta izmaksas EUR 1 787 431,16.

Projektu plānots īstenot līdz 31.12.2014.
Līdz 2014.gada 31.decembrim ir pabeigti būvdarbi un pilnā apjomā īstenotas visas projekta „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana Rīgas pilsētas pašvaldībā, 2.kārta” (vienošanās Nr.3DP/3.1.4.3.0/14/IPIA/VRAA/001/068) aktivitātes:
- Rīgas 221.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Kazarmu ielā 1A veikti renovācijas darbi, teritorijas labiekārtošana un iegādātas mēbeles papildu grupas atvēršanai;
- Rīgas 15.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Gaileņu ielā 5 veikti renovācijas darbi, teritorijas labiekārtošana un iegādātas mēbeles papildu 2 grupu atvēršanai;
- Rīgas Rīnūžu vidusskolas ēkā Ziemeļblāzmas ielā 59 veikti renovācijas darbi un iegādātas mēbeles papildu 1 grupas atvēršanai,
- Rīgas Ukraiņu vidusskolas ēkā Visvalža ielā 4 veikti renovācijas darbi, teritorijas labiekārtošana un iegādātas mēbeles papildu 2 grupu atvēršanai,
- Rīgas 85.vidusskolas ēkā Nīcgales ielā 22 veikti renovācijas darbi un iegādātas mēbeles un aprīkojums 2 pirmsskolas izglītības grupu izvietošanai,
- Rīgas 94.vidusskolas ēkā Ozolciema ielā 26, Rīgā veikti renovācijas darbi un iegādātas mēbeles un aprīkojums 4 pirmsskolas izglītības grupu izvietošanai,
- Ēkā Marsa gatvē 16, Rīgā veikti renovācijas darbi, teritorijas labiekārtošana un iegādātas mēbeles un tehnoloģiskās iekārtas. Ēkā izveidotas telpas 11 grupām.

Kopumā īstenojot projektu ir izveidotas telpas 23 jaunu pirmsskolas izglītības grupu atvēršanai.

Projekta īstenošanai Rīgas domes īpašuma departaments noslēdza būvdarbu līgumus:

- Ar SIA „LAGUTA” par ēkas Marsa gatvē 16, Rīgā, vienkāršotas renovācijas darbiem pirmsskolas izglītības iestādes izvietošanai.

Darbu būvuzraudzību veica Viktors Malnačs.

- Ar pilnsabiedrību „Baltprojekts & SZMA Rīga” par Rīgas 221.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Kazarmu ielā 1A, Rīgas 15.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Gaileņu ielā 5, Rīgas Rīnūžu vidusskolas ēkas Ziemeļblāzmas ielā 59 un Rīgas Ukraiņu vidusskolas ēkas Visvalža ielā 4, Rīgā izlases veida vienkāršotu renovāciju pirmsskolas izglītības iestāžu grupu izvietošanai.

Darbu būvuzraudzību veica Tatjana Markeviča.

- Ar SIA „RERE 04” par Rīgas 85.vidusskolas ēkas Nīcgales ielā 22 un Rīgas 94.vidusskolas ēkas Ozolciema ielā 26, Rīgā, izlases veida vienkāršotu renovāciju pirmsskolas izglītības grupu izveidei .

Darbu būvuzraudzību veica Tatjana Markeviča.

Pirmsskolas izglītības iestāžu telpu plānojuma un interjeru risinājumu projektu autore ir arhitekte Anna Vasiļjeva.

Kopējās būvniecības izmaksas ir 1 700 894.89 EUR, t.sk. PVN.

85% no projekta attiecināmajām izmaksām finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.