• di@riga.lv
    / +371 67026138

Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana Rīgas pilsētas pašvaldībā

2013.gada 5.jūnijā Rīgas pilsētas pašvaldība un Valsts reģionālās attīstības aģentūra noslēdza vienošanos Nr.3DP/3.1.4.3.0/13/IPIA/VRAA/009/061 par Eiropas Savienības fonda projekta „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana Rīgas pilsētas pašvaldībā” īstenošanu. 

Informācija par projektu

Projekta ietvaros pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanai Rīgas pilsētas pašvaldībā līdz 31.08.2014. ir veiktas visas plānotās aktivitātes:

Projekta īstenošanas rezultātā:
- Ēkā Maskavas ielā 256, Rīgā ir izveidota filiāle Rīgas 173.pirmsskolas izglītības iestādei. Renovētajā pirmsskolas izglītības iestādes ēkā ir izveidotas telpas 6 grupām, lai uzņemtu 116 bērnus no pusotra gada vecuma;
- Ēkā Rīgā Slokas ielā 130 ir izvietota Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde „Kurzeme”. Iestādē ir izveidotas 12 grupas, no tām 4 bērniem ar speciālām mācību programmām. Kopējais bērnu vietu skaits -224;
- 95.vidusskolas ēkā Rīgā, Vienības gatvē 178 k.2 ir izveidotas telpas 3 pirmsskolas izglītības grupām un radītas 62 vietas bērniem no trīs gadu vecuma;
- Rīgas Ezerkrastu pamatskolas ēkā Rīgā, Malienas ielā 89 ir izveidotas 4 grupu telpas un radītas 73 vietas pirmsskolas izglītības vecuma bērniem no pusotra gada vecuma.

Kopumā projekta „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana Rīgas pilsētas pašvaldībā” ietvaros ir izveidotas 25 grupas, kurās var tikt uzņemti 475 bērni. Izveidoto pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai ir jaunizveidotas 117 darba vietas.

No projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 85% līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, bet 2.25 % ir Valts budžeta dotācija.

Rīgas pilsētas pašvaldību projekta ieviešanas laikā pārstāvēja Rīgas domes Īpašuma departaments.