• di@riga.lv
    / +371 67026138

Pašvaldība paaugstinās energoefektivitāti Rīgas sociālās aprūpes centra "Mežciems" ēkā Malienas iela 3A, Rīgā

20.05.2024.

Rīgas pašvaldība ir parakstījusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par energoefektivitātes paaugstināšanas darbu veikšanu Rīgas sociālās aprūpes centra "Mežciems" ēkā Malienas iela 3A, Rīgā.

Projekta mērķis ir Rīgas sociālās aprūpes centra "Mežciems" ēkas Malienas iela 3A, Rīgā energoefektivitātes uzlabošana, lai samazinātu ikgadējo primāro enerģijas patēriņu un sasniegtu enerģijas ietaupījumu, ieviešot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinošos pasākumus. Projekta īstenošana veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu (plānotais samazinājums – 245 315.27 kWh/gadā), tādējādi samazināsies Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi par šī objekta siltumapgādi. Tiks samazināts siltumnīcefekta gāzu emisijas daudzums (plānotais samazinājums – 59.62 t/CO2 gadā). Vienlaikus tiks uzlabots ēkas vizuālais izskats un iekštelpu klimats, radot komfortablu vidi aprūpes centra klientiem un personālam, veidojot estētiski pievilcīgu pilsētvidi.
Projektu realizē Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformu un investīciju virziena 1.2. "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.3.i. investīcijas "Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti" ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 641 000.62 eiro, t.sk. Atveseļošanās fonda finansējums ir 1 246 931.64 eiro un Rīgas pašvaldības finansējums – 394 068.98 eiro.
Projektu plānots pabeigt līdz 31.03.2025.
Būvdarbus veiks uzņēmējs SIA „LC būve”.

Projektu “Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Rīgas sociālās aprūpes centra "Mežciems" ēkā Malienas iela 3A, Rīgā” Nr. 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/029 administrē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departaments.

Pašvaldība paaugstinās energoefektivitāti Rīgas sociālās aprūpes centra "Mežciems" ēkā Malienas iela 3A, Rīgā
Pašvaldība paaugstinās energoefektivitāti Rīgas sociālās aprūpes centra "Mežciems" ēkā Malienas iela 3A, Rīgā
Pašvaldība paaugstinās energoefektivitāti Rīgas sociālās aprūpes centra "Mežciems" ēkā Malienas iela 3A, Rīgā
Pašvaldība paaugstinās energoefektivitāti Rīgas sociālās aprūpes centra "Mežciems" ēkā Malienas iela 3A, Rīgā
Pašvaldība paaugstinās energoefektivitāti Rīgas sociālās aprūpes centra "Mežciems" ēkā Malienas iela 3A, Rīgā
Pašvaldība paaugstinās energoefektivitāti Rīgas sociālās aprūpes centra "Mežciems" ēkā Malienas iela 3A, Rīgā
Pašvaldība paaugstinās energoefektivitāti Rīgas sociālās aprūpes centra Pašvaldība paaugstinās energoefektivitāti Rīgas sociālās aprūpes centra Pašvaldība paaugstinās energoefektivitāti Rīgas sociālās aprūpes centra Pašvaldība paaugstinās energoefektivitāti Rīgas sociālās aprūpes centra Pašvaldība paaugstinās energoefektivitāti Rīgas sociālās aprūpes centra Pašvaldība paaugstinās energoefektivitāti Rīgas sociālās aprūpes centra