• di@riga.lv
    / +371 67026138

Noslēgts līgums par Rīgas Klasiskās ģimnāzijas Purvciema ielā 38, Rīgā, un Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas Ruses ielā 22, Rīgā jauno dabaszinātņu korpusu izveidi

30.12.2019.

Projekta numurs: 8.1.2.0/19/l/001

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas Ruses ielā 22, Rīgā un Rīgas Klasiskās ģimnāzijas Purvciema ielā 38, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un tehnoloģiju risinājumu ieviešanu. Izbūvējot piebūvi pie Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas Ruses ielā 22, Rīgā un piebūvi pie Rīgas Klasiskās ģimnāzijas Purvciema ielā 38, Rīgā, veidojot ergonomisku mācību vidi, ieviešot inovatīvus IKT risinājumus un ierīkojot jaunus dabaszinātņu kabinetus, tiks nodrošināta Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas un Rīgas Klasiskās ģimnāzijas izglītojamo vajadzībām atbilstoša mācību vide kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša mācību procesa nodrošināšanai, tādejādi sekmējot izglītības infrastruktūras attīstību un kompetenču pieejā balstīta vispārējā izglītības satura ieviešanu. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums ir 3 592 099.08 EUR.

Projekta darbību īstenošanas laiks 2018. gada 1. jūlijā līdz 2020. gada 31. decembrim.

Galvenās darbības un plānotie rezultāti:

1. Piebūves būvniecība pie Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas ēkas Ruses ielā 22 un Rīgas Klasiskās ģimnāzijas ēkas Purvciema ielā 38;

2. Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas un Rīgas Klasiskās ģimnāzijas esošo ēku pārbūve, lai nodrošinātu piebūves savienojamību ar esošo skolu;

3. Ergonomiskas mācību vides izveide, mācību telpas aprīkojuma un mēbeļu iegāde, apgaismojuma modernizēšana;

4. Inovatīvu IKT risinājumu ieviešana, bezvadu interneta un interneta pieslēguma izveide, mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma un programmatūras iegāde;

5. Jaunu dabaszinātņu (ķīmijas, fizikas, bioloģijas) tostarp praktisko darba telpu izveide.