• di@riga.lv
    / +371 67026138

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas, Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 10A rekonstrukcija

2011.gada 1.decembrī Rīgas dome ar Valsts aģentūru „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” noslēdza vienošanos par Eiropas Savienības projekta „Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas,  Krišjāņa Valdemāra ielā 10A, Rīgā rekonstrukcija” īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.3DP/3.4.3.2.0/10/APIA/CFLA/020/006.

Informācija par projektu

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 976 435.63 EUR.

Atbalsta summa – 87,25% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 1 724 440.08 EUR, no tā:

ERAF līdzfinansējums – 85% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 1 679 970.29 EUR;
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 2,25 % no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 44 469.79 EUR.

Projekta vispārējais mērķis ir atjaunot valsts nozīmes arhitektūras un mākslas pieminekli, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēku, lai uzlabotu un palielinātu tā ekonomisku un inovatīvu izmantošanu, tādējādi sekmējot teritorijas pievilcības palielināšanos.

Projekta specifiskais mērķis ir veikt valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas rekonstrukciju, lai radītu mūsdienu pasaules muzeju standartiem atbilstošu vidi mākslas darbu eksponēšanai un saglabāšanai, sabiedrības izglītošanai un mākslas procesu uzturēšanai.

Projekta nepieciešamības pamatojums

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes:
• būvprojekta izstrāde;
• logu renovācija;
• ārdurvju renovācija;
• ēkas jumta renovācija.

Projekta aktivitāšu īstenošanas ilgums ir 48 mēneši. Projekta aktivitātes tiek uzsāktas 2012.gada 2.janvārī un īstenotas līdz 2015.gada 1.decembrim.

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas, Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 10A restaurācija un infrastruktūras uzlabošana

2013.gada 22.janvārī Rīgas pilsētas pašvaldība ar valsts aģentūru „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” noslēdza vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta „Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas, Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 10A restaurācija un infrastruktūras uzlabošana” īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.3DP/3.4.3.2.0/12/APIA/CFLA/003/001.

Informācija par projektu

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 13 379 136,31 EUR

Atbalsta summa – 87,24% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 11 671 958.51 EUR, no tā:

ERAF līdzfinansējums – 84,99% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 11 370 927.94 EUR;
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 2,25% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 301 030.57 EUR.
Projekta mērķis ir restaurēt Valsts nozīmes arhitektūras un mākslas pieminekli - Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēku Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 10A - uzlabojot ēkas vizuālo tēlu un maksimāli saglabājot autentiskās konstrukcijas, detaļas un interjera elementus, un piešķirt ēkai mūsdienu funkcionalitāti, veicot infrastruktūras uzlabošanu, lai radītu pasaules standartiem atbilstošus mākslas darbu eksponēšanas un saglabāšanas apstākļus, mūsdienīgu vidi muzeja personālam un apmeklētājiem un iespējas muzeja funkciju paplašināšanai.

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes.
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas restaurācijas darbu ietvaros plānots veikt:
• fasāžu un ārējo kāpņu restaurāciju;
• iekšējo durvju restaurāciju un remontu;
• grīdu un segumu restaurāciju un rekonstrukciju;
• galdniecības izstrādājumu restaurāciju;
• telpu iekšējās apdares restaurāciju un rekonstrukciju;
• apgaismes ķermeņu restaurāciju;
• metālkalumu restaurāciju.
Lai uzlabotu Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas infrastruktūru, plānots veikt:
• vispārējos būvdarbus, t.sk. konstrukciju pastiprināšanu un jaunu izbūvi, telpu iekšējo apdari;
• iekšējo un ārējo inženiertīklu un sistēmu rekonstrukciju un izbūvi;
• pasažieru liftu izbūvi .
Lai nodrošinātu būvdarbu atbilstību izstrādātajam būvprojektam, tiks veikta autoruzraudzība.

Projektu plānots realizēt līdz 2015.gada 1.decembrim, kopējais īstenošanas ilgums ir 36 mēneši.