• di@riga.lv
    / +371 67026138

Dabaszinātņu mācību kabinetu modernizācijas darbi Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā

10.04.2022.

Projekta ietvaros Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā mācību telpas nodrošinātas ar inovatīvām informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT), kā arī mūsdienīgām mēbelēm. Izvirzītais projekta mērķis ir sasniegts – abās mācību iestādēs tika modernizētas mācību telpas, nodrošinot atbilstošu mācību vidi kvalitatīvam un mūsdienu prasībām atbilstošam mācību procesam. Tika uzlabota abu iestāžu izglītības infrastruktūra, ieviešot jaunus, modernus risinājumus.

Projekta rezultātā tika pārbūvētas Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas 4. stāva telpas un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas 3. stāva telpas, modernizētas dabaszinātņu telpas, izveidota ergonomiska mācību vide, iegādāts telpu aprīkojums un mēbeles, modernizēts apgaismojums. Tika ieviesti inovatīvi IKT risinājumi, izveidots bezvadu internets un interneta pieslēgums, nodrošināts mācību procesam nepieciešamais aprīkojums un programmatūra.

Projekta Nr. 8.1.2.0/20/I/001 "Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas Grēcinieku ielā 10 un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas Āgenskalna ielā 21A mācību telpu modernizēšana, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas risinājumu ieviešanu" mērķis ir Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas Grēcinieku ielā 10, Rīgā un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas Āgenskalna ielā 21A, Rīgā mācību telpu modernizēšana, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas risinājumu ieviešanu. Atbilstoša mācību vide kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša mācību procesa nodrošināšanai, tādējādi sekmējot izglītības infrastruktūras attīstību un kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura ieviešanu. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 1 000 035.66 euro.