• di@riga.lv
    / +371 67026138

Izsoles rezultāti     

Nekustamā īpašuma – Hanzas ielā 28, Rīgā, veikala-kafejnīcas (kadastra apzīmējums 0100 011 0039 029) un piesaistītās zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 0100 011 0133 8003) nomas tiesību izsoles rezultāti

Nekustamā īpašuma – Hanzas ielā 28, Rīgā, veikala-kafejnīcas (kadastra apzīmējums 0100 011 0039 029) un piesaistītās zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 0100 011 0133 8003), turpmāk – Nekustamais īpašums, nomas tiesību nosolītājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VATSONS”, reģistrācijas numurs 40203205146, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas […]

Nekustamā īpašuma – būves (kioska) (kadastra apzīmējums 0100 005 0005 006) Tērbatas ielā 2E, Rīgā un piesaistītās zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 0100 005 0005 8005) nomas tiesību izsoles rezultāti

Nekustamā īpašuma – būves (kioska) (kadastra apzīmējums 0100 005 0005 006) Tērbatas ielā 2E, Rīgā un piesaistītās zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 0100 005 0005 8005), turpmāk – Nekustamais īpašums, nomas tiesību nosolītājs ir SIA „VR Laiks”, reģistrācijas numurs 40203145858, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts […]

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Buļļu salā, Ilmeņa ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 109 0002), daļas (kadastra apzīmējums 0100 109 0002 8005) nomas izsoles rezultāti

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Buļļu salā, Ilmeņa ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 109 0002), daļas (kadastra apzīmējums 0100 109 0002 8005), apbūves tiesības ieguvējs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tele2”, reģistrācijas numurs 40003272854, kas ieguvusi Zemesgabala apbūves tiesību par apbūves tiesības maksu, ko veido apbūves tiesības sākotnējās maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, […]

Nekustamā īpašuma – Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī, Rīgā, tirdzniecības kioska (kadastra apzīmējums 0100 009 0041 005) un piesaistītās zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 0100 009 0009 8001) nomas tiesību izsoles rezultāti

Nekustamā īpašuma – Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī, Rīgā, tirdzniecības kioska (kadastra apzīmējums 0100 009 0041 005) un piesaistītās zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 0100 009 0009 8001), nomas tiesību nosolītājs ir fiziska persona, personas kods xxxxxx-xxxxx. Nosolītā nomas maksa ir EUR 259,00 (divi simti piecdesmit deviņi euro un 00 centi) mēnesī par Nekustamo īpašumu (bez […]