• di@riga.lv
    / +371 67026138

Izsoles rezultāti     

Īpašuma departamenta informācija par apbūves tiesības izsoles rezultātiem

Informācija tiek publiskota saskaņā ar normatīvo aktu prasībām N.p.k. Nosolītājs – Apbūves tiesīgais   Nekustamais īpašums   Apbūves tiesības maksa Apbūves tiesības līguma termiņš un izmantošanas mērķis 1. SIA “RPR Operators”, vienotais reģistrācijas Nr.40203164100 Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Raņķa dambī, Rīgā, (kadastra apzīmējumu 0100 049 0135) daļa, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā […]