• di@riga.lv
    / +371 67026138

Izsoles rezultāti     

Administratīvās ēkas Sergeja Eizenšteina ielā 59A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 122 0282 101), daļas nomas tiesību nosolītājs

Administratīvās ēkas Sergeja Eizenšteina ielā 59A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 122 0282 101), daļas, kas sastāv no administratīvās ēkas (kadastra apzīmējums 0100 122 0282 101) daļas – 2. stāva telpu grupas 004 telpām Nr. 8-11 ar platību 54,60 m2 (turpmāk – Īpašums), nomas tiesību nosolītājs ir fiziska persona,  kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, […]

Zemesgabala bez adreses, Kokneses prospekta un Mežezera ielas krustojumā nomas tiesību ieguvējs

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Kokneses prospekta un Mežezera ielas krustojumā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 084 0434), turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību nosolītājs ir AS „Retail Mežaparks”, reģistrācijas numurs 40203039371, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākotnējās nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 9587,00 (deviņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit […]

Nekustamā īpašuma Tālavas gatvē, Rīgā (kadastra Nr.0100 082 0883) nomas tiesību nosolītājs

Nekustamā īpašuma Tālavas gatvē, Rīgā (kadastra Nr.0100 082 0883), daļas 8,00m2 platībā (turpmāk – Nekustamais īpašums) nomas tiesību nosolītājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rutare”, reģistrācijas numurs 40103233957, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākotnējās nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 126,50 (viens simts divdesmit seši euro, 50 […]