• di@riga.lv
    / +371 67026138

Izsoles rezultāti     

Nekustamā īpašuma – nedzīvojamās telpas Kaļķu ielā 16, Rīgā (kadastra Nr.0100 002 0072) daļas (telpu grupa 002), nomas tiesību izsoles rezultāti

Nekustamā īpašuma – nedzīvojamās telpas Kaļķu ielā 16, Rīgā (kadastra Nr.0100 002 0072) daļas (telpu grupa 002), kas sastāv no: teātra ēkas (kadastra apzīmējums 0100 002 0072 001, ar  kopējo platību 6072,90 m2) daļas – tirdzniecības zāles ar platību 14 m2 un tualetes telpas ar platību 2 m2, kopējā Īpašuma platība 16 m2 (telpu grupa […]

Neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošā zemesgabala bez adreses, Tvaika ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 068 0284), 01.04.2021. nomas tiesību izsoles rezultāti

Atzīt par nenotikušu neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošā zemesgabala bez adreses, Tvaika ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 068 0284), nomas tiesību izsoli saskaņā ar izsoles noteikumu 6.1.1.apakšpunktu, jo uz izsoli nav pieteicies neviens pretendents un attiecīgi dalībnieku sarakstā nav iekļaujams neviens dalībnieks.

Neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošā zemesgabala bez adreses, Mazā Juglas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 123 0554), 01.04.2021. nomas tiesību izsoles rezultāti

Atzīt par nenotikušu neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošā zemesgabala bez adreses, Mazā Juglas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 123 0554),  nomas tiesību izsoli saskaņā ar izsoles noteikumu 6.1.1.apakšpunktu, jo uz izsoli nav pieteicies neviens pretendents un attiecīgi dalībnieku sarakstā nav iekļaujams neviens dalībnieks.

Neapbūvēta zemesgabala Zunda krastmalā 41, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 0183) un zemesgabala bez adreses, Zunda krastmalas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 0181) daļas 09.04.2021. nomas tiesību izsoles rezultāti

Atzīt par nenotikušu neapbūvēta zemesgabala Zunda krastmalā 41, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 0183) un zemesgabala bez adreses, Zunda krastmalas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 0181) daļas nomas tiesību izsoli saskaņā ar izsoles noteikumu 6.1.1.apakšpunktu, jo uz izsoli nav pieteicies neviens pretendents un attiecīgi dalībnieku sarakstā nav iekļaujams neviens dalībnieks.