• di@riga.lv
    / +371 67026138

Izsoles rezultāti     

Būves – teātra ēkas korpusa (kadastra apzīmējums 0100 002 0070 001) telpu un piesaistītā zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 002 0070) daļas Kalēju ielā 4, Rīgā, nomas tiesību izsoles rezultāti

Būves – teātra ēkas korpusa (kadastra apzīmējums 0100 002 0070 001) telpu un piesaistītā zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 002 0070) daļas Kalēju ielā 4, Rīgā, turpmāk – Nekustamais īpašums, nomas tiesību nosolītājs ir fiziska persona, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR […]