• di@riga.lv
    / +371 67026138

Iepriekš plānoto aktivitāšu nodrošināšanai noslēgts līgums ar “Streetbasket” par Grīziņkalna parka daļas izmantošanu

Ņemot vērā Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu, Rīgas pašvaldības  Īpašuma departaments nodevis bezatlīdzības lietošanā uz vienu mēnesi tā valdījumā esošo zemesgabalu Jāņa Asara ielā 24 biedrībai “Streetbasket”, kas organizē jauniešu ielu sporta un kultūras kustību “Ghetto Games”.

Biedrība “Streetbasket” vērsās Īpašuma departamentā ar lūgumu rast risinājumu kustības “Ghetto Games” nodrošināšanai, ņemot vērā, ka aktīvā pasākumu sezona sākas 13. maijā un biedrībai jau ir sadarbības līgums ar Rīgas domi uz pieciem gadiem, kas pauž vienošanos par sporta, aktīvās atpūtas un darba ar jaunatni pasākumu rīkošanu Rīgā.

Iepriekš plānoto aktivitāšu nodrošināšanai noslēgts līgums ar “Streetbasket” par Grīziņkalna parka daļas izmantošanu

“Biedrība “Streetbasket” veicinājusi sporta un aktīvās atpūtas nodrošināšanu Rīgā daudzu gadu garumā, dodot iespēju bērniem un jauniešiem aktīvi un saturīgi pavadīt brīvo laiku, tādēļ Īpašuma departaments radis iespēju sadarbības formai, lai biedrība varētu atklāt savu 16. sezonu,” norāda Pilsētas īpašuma komitejas vadītājs Dainis Locis, atzīmējot, ka šogad “Ghetto Games” darbosies ne tikai Grīziņkalnā, bet arī citās Rīgas daļās, pasākumos iesaistot vairāk nekā 10 000 bērnu un jauniešu.

 Līgums paredz biedrībai pienākumu, lietojot nekustamo īpašumu, ievērot klusumu nakts stundās no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00, neorganizējot sporta pasākumus vai aktivitātes šajā laikā, kā arī neveicot teritorijā esošo metāla konstrukciju montāžas vai demontāžas darbus.

Tāpat noteikts potenciālos trokšņa avotus novietot tā, lai tie nebūtu vērsti pret dzīvojamām teritorijām, kā arī nodrošināt, lai radītā skaņas jauda nepārsniedz 80 decibelu pie tuvākās dzīvojamās mājas, kā arī jāievēro noteikumi attiecībā uz atkritumu urnu izvietošanu un to novākšanu, mobilo tualešu izvietošanu u.c.

Kā ziņots, 27. martā Rīgas domes sēdē nolemts zemesgabalu Grīziņkalnā vēl uz pieciem gadiem nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Streetbasket”, kas organizē jauniešu ielu sporta un kultūras kustību “Ghetto Games”.

Pašvaldība atbalstīja zemesgabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai uz pieciem gadiem, izvirzot noteikumus turpmākai zemesgabala lietošanai, kas izriet no sarunām ar Grīziņkalna apkaimes biedrību un iedzīvotāju sūdzībām.

Taču Grīziņkalna apkaimes biedrība Administratīvā rajona tiesā apstrīdēja Rīgas domes lēmumu par Grīziņkalna parka daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Streetbasket” “Ghetto Games” pasākumu rīkošanai.

“Ghetto Games” ir jauniešu ielu sporta un kultūras kustība Latvijā un Austrumeiropā, kas katru gadu pulcē vairāk nekā 10 000 dalībnieku un 300 000 sekotāju medijos un sociālajos tīklos. Plašāka informācija par “Ghetto Games” pasākumiem ir pieejama oficiālajā mājaslapā www.ghetto.lv.

Informāciju sagatavoja: Ineta Miglāne, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: ineta.miglane@riga.lv.