• di@riga.lv
    / +371 67026138

Ar pašvaldības līdzfinansējumu Rīgā plānota 69 kultūrvēsturisko objektu, dzīvojamo māju un ēku elementu atjaunošana

2024. gadā 3.maijā Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas sēdē tika apstiprināti 69 projekti kultūrvēsturiskā būvmantojuma un dzīvojamo māju fasāžu saglabāšanai Rīgā.* Kopējais finansējums, kas sadalīts šo projektu īstenošanai, šogad ir 1 213 684.36 eiro.

Ar pašvaldības līdzfinansējumu Rīgā plānota 69 kultūrvēsturisko objektu, dzīvojamo māju un ēku elementu atjaunošana

19 no apstiprinātajiem projektiem tiks īstenoti Mazajā programmā, kas paredzēta kultūras pieminekļa elementu – būvamatniecības izstrādājumu un dzīvojamās mājas elementu  restaurācijai un atjaunošanai. Šajā programmā vienam projektam tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums 50% apmērā no tiešajām būvdarbu izmaksām, bet ne vairāk kā 5000 eiro. Viens projekts apstiprināts Mazās labiekārtošanas programmas ietvaros, kur vienam projektam tiek piešķirts līdzfinansējums 50% apmērā no tiešajām būvdarbu izmaksām, bet ne vairāk kā 10 000 eiro.

Konkursa Lielās programmas ietvaros 16 no apstiprinātajiem projektiem tiks īstenoti kultūras pieminekļa restaurācijas un atjaunošanas projektu ietvaros un 33 projektu īstenošanas laikā tiks atjaunotas dzīvojamo māju fasādes. Šajā konkursā vienam projektam tiek piešķirts līdzfinansējums 50% no tiešajām būvdarbu izmaksām, bet ne vairāk kā 30 000 eiro ēkai, kurā ir sešpadsmit vai vairāk dzīvokļu, 25 000 eiro ēkai, kurā ir no sešiem līdz piecpadsmit dzīvokļiem, 21 000 eiro ēkai, kurā ir no trīs līdz pieciem dzīvokļiem un līdz 20 000 eiro pārējo kultūrvēsturisko pieminekļu saglabāšanas būvdarbiem.

Visi konkursos apstiprinātie projekti jārealizē līdz šī gada 15.novembrim. Pašvaldības līdzfinansējums projekta iesniedzējam tiks izmaksāts tikai pēc projekta īstenošanas, visu projekta izmaksu veikšanas no līdzfinansējuma saņēmēja puses un visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.

Informācija par  pašvaldības līdzfinansējuma programmām ēku atjaunošanai pieejama arī vietnē atjauno.riga.lv.

*Rīgas domes 30.08.2023. saistošie noteikumi Nr. RD-23-233-sn ‘’Par pašvaldības atbalstu publiskai apskatei pieejamo kultūrvēsturiskā būvmantojuma objektu un dzīvojamo māju fasāžu saglabāšanai Rīgā’’.

**Rīgas domes 14.06.2023. saistošie noteikumi Nr. RD-23-204-sn ‘’Par pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās, kā arī tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Rīgā’’.

Informāciju sagatavoja: Ineta Miglāne, Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: ineta.miglane@riga.lv