• di@riga.lv
    / +371 67026138

Apstiprina energoefektivitātes un labiekārtošanas projektus vairākās Rīgas izglītības iestādēs

Trešdien, 31. maijā,  Rīgas dome apstiprināja vairākus izglītības iestāžu energoefektivitātes projektus ventilācijas sistēmu ierīkošanai, rotaļu laukumu atjaunošanai un sporta infrastruktūras izveidei.

Apstiprina energoefektivitātes un labiekārtošanas projektus vairākās Rīgas izglītības iestādēs

Finansējums apstiprināts rotaļu laukumu atjaunošanai sešās pirmsskolas izglītības iestādēs: Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš”; Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Kamolītis”;  Rīgas 44. pirmsskolas izglītības iestādē; Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Kadiķītis”; Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte”; Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Māra”. Projektu kopējais finansējums plānots 1 111 000 eiro apmērā (no tiem valsts aizdevuma apmērs – 999 900 eiro, pašvaldības budžeta finansējums – 111 100 eiro).

Apstiprināts finansējums āra sporta infrastruktūras izveidei Rīgas 63. pamatskolai, plānotais finansējums ir 2 162 000 eiro (valsts aizdevums – 1 945 800 eiro, pašvaldības budžeta finansējums – 216 200 eiro).

Apstiprināti investīciju projekti pirmsskolas izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes uzlabošanai, t. sk. norobežojošo konstrukciju siltināšanai, apgaismojuma renovācijai, apkures sistēmu renovācijai, rekuperācijas/ventilācijas sistēmu uzstādīšanai Rīgas 81. pirmsskolas izglītības iestādē, Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”, Rīgas Grīziņkalna pirmsskolā, pirmsskolas izglītības ēkā Juglas ielā 5 k-3  un 57. pirmsskolas izglītības iestādē. Kopējais finansējums visiem šiem projektiem  – 1 477 000  eiro (valsts budžeta aizdevuma apmērs paredzēts līdz 1 329 300 eiro, pašvaldības budžeta līdzfinansējums līdz 147 700 eiro).

Ēku renovācijas, pārbūves un atjaunošanas darbi skolu tīkla optimizācijas ietvaros paredzēti Rīgas 45. vidusskolā, Iļģuciema pamatskolā, Juglas vidusskolā, Arkādijas vidusskolā. Projektu kopējais finansējums veido 2 030 000 eiro (1 827 000 eiro – valsts aizdevums, bet 203 000 eiro pašvaldības budžeta finansējums).

Finansējums apstiprināts arī ventilācijas sistēmu izbūvei Ziemeļvalstu ģimnāzijā un Rīgas 45. vidusskolā.  Kopējais finansējums plānots līdz 2 670 000 eieo (valsts aizdevums –  2 403 000 eiro, pašvaldības budžeta finansējums – 267 000 eiro).

Tāpat, kā ik gadu, apstiprināts finansējums izglītības iestāžu ēku atjaunošanas darbiem, tie plānoti Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā, Rīgas 71. vidusskolā, Valda Zālīša sākumskolā. Plānotais finansējums – 1 497 000 eiro (no tiem 1 347 300 eiro būs valsts aizdevums, bet 149 700 eiro – pašvaldības budžeta finansējums).

Pieņemtie lēmumi nepieciešami, lai iesniegtu projekta pieteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un Izglītības un zinātnes ministrijā. Ja iesniegtos projektus apstiprinās, darbus plānots īstenot 2023. gadā. Ventilācijas un apkures sistēmu izbūvi, kā arī āra sporta infrastruktūras izveidi pie Rīgas 63. pamatskolas plānots pabeigt līdz 2024. gada augustam.

Minētie projekti ir daļa no Rīgas attīstības programmas 2022. – 2027. gadam un Investīciju plāna 2023. – 2025. gadam izvirzītajām prioritātēm.

Informāciju sagatavoja Solvita Brence-Kauste, Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, tālr.: 29442982, e-pasta adrese solvita.brence@riga.lv