• di@riga.lv
    / +371 67026138

Veiks energoefektivitātes paaugstināšanas darbus Rīgas pašvaldības policijas Vidzemes pārvaldes ēkā

Nacionālais attīstības plāns 2020 ERAF

Rīgas pašvaldība ir parakstījusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par energoefektivitātes paaugstināšanas darbu veikšanu Rīgas pašvaldības policijas ēkā Zentas Mauriņas ielā 1, Rīgā. Lai paaugstinātu ēkas energoefektivitāti un samazinātu enerģijas patēriņu, projekta ietvaros tiks veikta ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju (fasādes un cokola) siltināšana, logu nomaiņa, ēkas inženiertīklu automatizācija un gaismekļu nomaiņa.

Veiks energoefektivitātes paaugstināšanas darbus Rīgas pašvaldības policijas Vidzemes pārvaldes ēkā

Ņemot vērā, ka pašvaldības policija savas funkcijas veic diennakts režīmā, tās ēkas energoresursu patēriņš ir augstāks nekā citām pašvaldības administratīvajām ēkām. Noslēdzoties projektam, būtiski samazināsies ēkas uzturēšanai nepieciešamais siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņš un pašvaldības izdevumi. Tiek plānots, ka primārās enerģijas patēriņš samazināsies par 52 008 kWh gadā. Mazāks būs arī siltumnīcefekta gāzu emisijas daudzums (plānotais samazinājums – 11.59 t/CO2 gadā), sniedzot ieguldījumu gaisa kvalitātes uzlabošanā. Vienlaikus tiks nodrošināta pašvaldības policijas darbība drošās, ērtās un iedzīvotājiem pieejamās telpās, veicināta resursus saudzējošas attieksmes veidošanās sabiedrībā, kā arī tiks radīta sakārtota un vizuāli pievilcīga pilsētvide. Darbus plānots uzsākt tiklīdz būs būvdarbiem piemēroti laikapstākļi ‒ aprīlī vai maijā.

Projektu realizē Eiropas Savienības darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas ir 294 490 eiro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 176 694 eiro, Valsts budžeta dotācija 6 236 eiro, bet Rīgas pašvaldības līdzfinansējums veidos 111 559 eiro.

Darbus plānots pabeigt līdz šī gada beigām.

Projektu “Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Rīgas pašvaldības policijas ēkā Detlava Brantkalna ielā 21” Nr. 4.2.2.0/22/A/008 administrē Rīgas domes Īpašuma departaments.

Informāciju sagatavoja: Kaspars Līcītis, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, tālrunis: 27317744, e-pasts: kaspars.licitis@riga.lv.