• di@riga.lv
    / +371 67026138

Noslēgti līgumi par energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem izglītības iestādēs

Nacionālais attīstības plāns 2020 ERAF
Rīgas pašvaldība parakstīja līgumus ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par energoefektivitātes paaugstināšanas projektu realizāciju trīs izglītības iestādēs: Rīgas 63. vidusskolā, Rīgas 9. vidusskolā un Rīgas Jauno tehniķu centrā Bauskas ielā 88.


Projektu ietvaros ir plānota ēku ārējo norobežojošo konstrukciju (fasādes un cokola) siltināšana, tādā veidā paaugstinot ēku siltumtehniskās īpašības, samazinot enerģijas patēriņu ēkās, paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti un ierobežojot siltumnīcefekta gāzu emisiju pilsētā.

Rīgas Jauno tehniķu ēka bija nodota ekspluatācijā 1958. gadā, Rīgas 9. vidusskolas ēka – 1964. gadā un Rīgas 63. vidusskolas ēka – 1970. gadā. Izglītības iestāžu ēku norobežojošo būvkonstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti neatbilst normatīvo aktu prasībām, tāpēc ir ievērojami norobežojošo konstrukciju siltuma zudumi. Šobrīd, lai nodrošinātu izglītības iestāžu telpās normatīvo aktu prasībām atbilstošu klimatu un termālā komforta līmeni, tiek palielināts siltumenerģijas patēriņš, tādējādi nelietderīgi izlietojot energoresursus un palielinot oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā. Bez projektā plānoto būvdarbu īstenošanas, izdevumi par klimatu un termālā komforta līmeņa uzturēšanu ēkās turpinās augt.

Kopējais projektu finansējums abām vidusskolām un Rīgas Jauno tehniķu centra ēkai ir 2 475 708, 8 eiro, no tiem 2 104 351 eiro ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums. Projektus administrē Rīgas domes Īpašuma departaments.

Projekti tiek realizēti Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” ietvaros.

“Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Rīgas 63.vidusskolas ēkā Baltezera ielā 6, Rīgā” projekta Nr. 4.2.2.0/21/A/070

“Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Rīgas 9.vidusskolas ēkā Stāmerienas ielā 8, Rīgā” projekta Nr. 4.2.2.0/21/A/076

“Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Rīgas Jauno tehniķu centra ēkā Bauskas ielā 88, Rīgā” projekta Nr. 4.2.2.0/21/A/078.