• di@riga.lv
    / +371 67026138

Atjaunošanas darbi plānoti vēl sešās pirmskolas izglītības iestādēs Rīgā

Trešdien, 20.aprīlī, Rīgas domes Īpašuma komitejas deputāti atbalstīja pašvaldības investīciju projektu realizāciju vēl sešās pirmsskolas un vienā vispārējās izglītības iestādē galvaspilsētā.

Sagatavotie projekti paredz, ka iekštelpu atjaunošanas darbi tiks veikti Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Zīļuks” Hikopkrāta ielā 25A, Rīgas 251. pirmsskolas izglītības iestādē “Mežciems” Mežciema ielā 43A, kā arī Rīgas 36. pirmsskolas izglītības iestādē Lugažu ielā 8.

Rīgas 141. pirmsskolas izglītības iestādē “Kastanītis” Stērstu ielā 19, Rīgas 275. pirmsskolas izglītības iestādē “Austriņa” Dižozolu ielā 6,  Rīgas 154. pirmsskolas izglītības iestādē Andromedas gatvā 3 un Rīgas Juglas vidusskolā Malienas ielā 89 paredzēts veikt teritorijas atjaunošanas darbus.

Kopējās izmaksas plānotas vairāk nekā 790 000 eiro apmērā.

Paredzēts, ka projektu realizācijai nepieciešamie līdzekļi (85%) tiks rasti no valsts aizdevuma programmas Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai un pašvaldības līdzfinansējuma (15%). *

*Ministru kabineta 22.02.2022. noteikumu Nr. 143 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”; 3.1.6. un 3.2. apakšpunkts Ministru kabineta 10.12.2019. noteikumiem Nr. 590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”.

Informāciju sagatavoja: Rita Lazda, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes projektu koordinators, tālr: 26120609, e-pasts: rita.lazda@riga.lv

Rīgas domes Komunikācijas pārvalde

 

Tālr.: 67026049, e-pasts: rdkp@riga.lv , mājas lapa: www.riga.lv

Facebook: https://www.facebook.com/Riga.lv

Twitter: https://twitter.com/rigasdome