• di@riga.lv
    / +371 67026138

Vairāku pašvaldības īpašumu sakārtošanai paredzēts izlietot vairāk nekā 1 miljonu eiro

Otrdien, 1.februārī, Rīgas domes Īpašuma komiteja atbalstīja 1 040 000 eiro ieguldīšanu pašvaldībai piederošo īpašumu sakārtošanā un uzlabošanā.

Rīgas 1.slimnīca

Rīgas domes Īpašuma departamenta sagatavotie priekšlikumi līdzekļu sadalījumam no kapitālo līdzekļu pamatbudžeta programmas paredz 200 000 eiro izlietošanu ēkas Vizlas ielā 1 telpu paplašināšanai un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēkas Hanzas ielā 5 pagraba hidroizolācijas darbu realizēšanai.

Aptuveni 200 000 eiro tiks ieguldīti “Rīgas 1.slimnīcas” Bruņinieku ielā 5 un “Rīgas 2.slimnīcas” ūdensvadu un ārējās kanalizācijas sistēmas atjaunošanā.

Ieguldot 230 000 eiro, Sociālās rehabilitācijas aprūpes centrā “Saule” Kolkasraga ielā 18 tiks veikti kanalizācijas tīklu, jumtu un logu nomaiņa, kā arī pārseguma siltināšana. Tāpat šajā summā iekļauta Rīgas sociālās aprūpes centra “Stella maris” Birzes ielā 54 avārijas stāvoklī esošo nepieciešamo kanalizācijas tīklu nomaiņa.

Bērnu un jauniešu basketbola skolā “RĪGA” Krišjāņa Barona ielā 107 paredzēta artēziskā urbuma sūkņu sistēmas nomaiņa baseina telpu vajadzībām.  Rīgas Volejbola skolā Cieceres ielā 9, savukārt, paredzēts veikt sienu siltināšanas darbus. Tehniskās jaunrades namā “Annas 2” Annas ielā 2 tiks veikta vizuālo telpu atjaunošana un divu nelielu telpu kosmētiskais remonts. Savukārt bērnu un jauniešu centrā “IK Auseklis” Mežciema ielā 41 tiks veikti projektēšanas darbi ēkas drošas lietošanas nodrošināšanai. Šiem darbiem kopā tiks tērēti 150 000 eiro.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas jomā darbiem četros objektos kopā paredzēti 260 000 eiro. Piemēram, ēkai A.Čaka ielā 139 vides pieejamības nodrošināšanai tiks izbūvēts panduss, savukārt ēkai Krāsotāju ielā 12 tiks izstrādāts projekts koka darbnīcu izveidei. Tāpat no šīs summas līdzekļi paredzēti divu nomas objektu Slokas ielā 161 un Cementa ielā 12 ēku uzturēšanas izlases veida atjaunošanas darbiem.

Informāciju sagatavoja: Rita Lazda, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, tālr:26120609, e-pasts: rita.lazda@riga.lv

Rīgas domes Komunikācijas pārvalde

 

Tālr.: 67026049, e-pasts: rdkp@riga.lv , mājas lapa: www.riga.lv

Facebook: https://www.facebook.com/Riga.lv

Twitter: https://twitter.com/rigasdome