• di@riga.lv
    / +371 67026138

Darba laiks novembrī

Informējam par Rīgas domes Īpašuma departamenta darba laika izmaiņām šī gada novembrī:

2021.gada 13.novembris – darba diena, kas pārcelta no 2021.gada 19.novembra. Ņemot vērā, ka  pārceltā darba diena ir piektdiena strādājam līdz plkst.16:00;

2021.gada 17.novembris  – pēdējā darba diena pirms svētku dienas – noteikts saīsināts darba laiks strādājam līdz plkst.15:00;

2021.gada 18.novembris  – svētku diena – Latvijas Republikas proklamēšanas diena; 2021. gada 19. novembris – brīvdiena.