• di@riga.lv
    / +371 67026138

Pabeigta dabaszinātņu mācību kabinetu modernizācija Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā

Nacionālais attīstības plāns 2020 ERAF

Ar telpu pārbūvi un dabaszinātņu kabinetu labiekārtošanu, noslēgušies darbi Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas ēkas Āgenskalna ielā 21A jaunā korpusa 3.stāvā. * Darbu laikā izveidota ergonomiska mācību vide, moderni un funkcionāli aprīkotas mācību telpas, kā arī modernizēts telpu apgaismojums. Tāpat ieviesti inovatīvi IKT risinājumi un mācību procesam nodrošināts arī bezvadu interneta pieslēgums.

Pabeigta dabaszinātņu mācību kabinetu modernizācija Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā
Pabeigta dabaszinātņu mācību kabinetu modernizācija Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā
Pabeigta dabaszinātņu mācību kabinetu modernizācija Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā
2
Pabeigta dabaszinātņu mācību kabinetu modernizācija Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā
Pabeigta dabaszinātņu mācību kabinetu modernizācija Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā Pabeigta dabaszinātņu mācību kabinetu modernizācija Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā Pabeigta dabaszinātņu mācību kabinetu modernizācija Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā 2 Pabeigta dabaszinātņu mācību kabinetu modernizācija Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā

Skolas vēsturiskais korpuss celts 1931.gadā. Laika posmā no 2000.-2002.gadam veikta korpusa renovācija, jauna korpusa un sporta kompleksa izbūve. Pēdējo septiņu gadu laikā veikti ieguldījumi mācību vides uzlabošanā gan no Eiropas Reģionālā attīstības fonda, gan Rīgas pilsētas pašvaldības līdzekļiem.

Ņemot vērā skolas telpu nolietojumu, konstatēts, ka dabaszinātņu kabinetiem nepieciešami vairāki uzlabojumi- jaunu un ergonomisku mēbeļu izvietošanu klašu telpās, mūsdienīgu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu un aprīkojuma ieviešana. Ar darbu pabeigšanu sekmēta ne vien pašu telpu modernizācija, bet sekmēta arī kompetencēs balstītā mācību satura ieviešana un apguve. Tāpat skolā darbojas arī reģionālais metodiskais centrs, kura vajadzībām nu pieejamas telpas metodiskajiem semināriem, konferencēm, starptautisko eksāmenu nodrošināšanai. Ieviešot mūsdienīgu IKT aprīkojumu , izdevies nodrošināt centra darbību kā klātienē tā arī attālināti.

Papildu izvirzītajam mērķim, projekta rezultātā veiktie ieguldījumi Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas mācību vides modernizēšanā nodrošinās intensīvu tehnoloģisko rīku un risinājumu izmantošanu mācību darbā, kā arī skolēnu digitālo prasmju attīstību un jaunā mācību satura veiksmīgu apguvi.

*Projekta Nr. 8.1.2.0/20/I/001 “Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas Grēcinieku ielā 10 un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas Āgenskalna ielā 21A mācību telpu modernizēšana, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas risinājumu ieviešanu” mērķis ir Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas Grēcinieku ielā 10, Rīgā un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas Āgenskalna ielā 21A, Rīgā mācību telpu modernizēšana, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas risinājumu ieviešanu. Atbilstoša mācību vide kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša mācību procesa nodrošināšanai, tādejādi sekmējot izglītības infrastruktūras attīstību un kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura ieviešanu. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 1 000 035.66 euro.

Informāciju sagatavoja: Rita Lazda, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes projektu koordinatore; e-pasts: rita.lazda@riga.lv