• di@riga.lv
    / +371 67026138

Līdz 30. martam Rīgas skolu audzēkņi ir aicināti piedalīties konkursā „Manas idejas top Rīgā”

Rīgas domes Īpašuma departaments līdz 30. martam aicina Rīgas izglītības iestāžu audzēkņus izrādīt iniciatīvu un līdzdalību Rīgas pilsētvides veidošanā, jau otro gadu piedaloties ideju konkursā „Manas idejas top Rīgā”.

Rīgas izglītības iestāžu audzēkņi aicināti radīt vienu vai vairākas idejas Rīgas pilsētvides pilnveidošanai. Tā var būt ideja par funkcionālu un estētisku pilsētvides dizainu, piemēram, mākslas un vides objektu, apgaismojumu, ēku fasādes krāsojumu. Konkursā var iesniegt idejas arī par dabas vai sabiedrībai pieejamu teritoriju attīstīšanu vai to apzaļumošanu, piemēram, parku vai skvēru labiekārtojumu – soliem, rotaļu iekārtām vai radošiem, dabai draudzīgiem vides objektiem.

Ideju konkursam var radīt individuāli vai autoru grupa līdz četrām personām. Iesūtītos darbus vērtēs Rīgas domes Īpašuma departamenta izveidota komisija, kura noteiks trīs labāko darbu autorus. Šogad ir izsludināts arī balvu fonds, kurā labākā darba autoram paredzēta naudas balvu trīs simts eiro apmērā, kā arī iespēja vasaras brīvlaikā savu ideju realizēt.

Jaunieši savas idejas ir aicināti iesniegt līdz 30. marta plkst.16.00. Idejas personīgi var iesniegt Rīgas domes Īpašuma departamentā (Riharda Vāgnera ielā 3, Rīgā), 5. stāvā. Tās var arī nosūtīt uz E- pastu: di@riga.lv ar norādi „Dokumenti ideju konkursam „Manas idejas top Rīgā””.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti 30. aprīlī.

Plašāka informācija par konkursu: https://id.riga.lv/

Informāciju sagatavoja: Baiba Gailīte, Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietniece, tālr.: 67181181; e-pasts baiba.gailite@riga.lv