• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīgas izglītības iestāžu 8.-11. klašu audzēkņi aicināti piedalīties ideju konkursā „Manas idejas top Rīgā”

Lai veicinātu Rīgas izglītības iestāžu skolēnu iniciatīvu un līdzdalību Rīgas pilsētvides veidošanas procesos, un, lai rastu idejas Rīgas pilsētvides pilnveidošanai, Rīgas domes Īpašuma departaments aicina Rīgas izglītības iestāžu 8.-11. klašu audzēkņus piedalīties ideju konkursā „Manas idejas top Rīgā”.

Rīgas izglītības iestāžu audzēkņi ir aicināti radīt vienu vai vairākas idejas Rīgas pilsētvides pilnveidošanai. Tā var būt ideja par funkcionālu un estētisku pilsētvides dizainu, piemēram, mākslas un vides objektu, apgaismojumu, ēku fasādes krāsojumu. Konkursā var iesniegt idejas arī par dabas vai sabiedrībai pieejamu teritoriju attīstīšanu vai to apzaļumošanu, piemēram, parku vai skvēru labiekārtojumu – soliem, rotaļu iekārtām vai radošiem, dabai draudzīgiem vides objektiem.

Konkursa ideju var radīt individuāli vai autoru grupa līdz četrām personām. Iesūtītos darbus vērtēs Rīgas domes Īpašuma departamenta izveidota komisija, kura noteiks trīs labākos individuālos darbu autorus, kā arī trīs labāko autoru grupas darbus un noteiks pirmās vietas ieguvējus. Labāko darbu autorus apbalvos un tiem būs iespēja vasaras brīvlaikā, iespēju robežās, savu radīto ideju īstenot.

Izglītības iestāžu audzēkņi savas idejas var iesniegt līdz 30. aprīlim plkst.16.00, iesniedzot tās personīgi Rīgas domes Īpašuma departamentā (R.Vāgnera ielā 3, Rīgā, 4. stāvā, 404. kabinetā) vai arī nosūtīt tās elektroniski uz e-pastu: di@riga.lv ar norādi „Dokumenti ideju konkursam „Manas idejas top Rīgā””.

Ideju konkursa „Manas idejas top Rīgā” nolikums | pieteikums | darba anketa.

Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā: www.rdid.lv līdz 15. maijam tiks paziņoti ideju konkursa „Manas idejas top Rīgā” rezultāti.

Informāciju sagatavoja: Baiba Gailīte, Rīgas domes Īpašuma departamenta Komunikācijas nodaļas vadītāja, mob. tālr.: 26555927, e-pasts: baiba.gailite@riga.lv