• di@riga.lv
    / +371 67026138

ALT/BAU – Projekta tematiskā tikšanās Spānijā

No 7.marta līdz 8.martam notika Projekta otrais starptautiskais seminārs un tā galvenais mērķis bija iepazīties ar Spānijas pilsētas Vilafrankdelpenjē labo praksi, kā tukšu vai vidi degradētu būvi ar pašvaldības ieguldījumiem pārveidot par pašvaldības sociālo māju. Šis Spānijas pilsētas Vilafrankadelpenjē izveidotās programmas nosaukums ir “No tukšas ēkas līdz sociālajai iekļautībai”. Programma darbojas ar tukšu ēku un dzīvokļu renovāciju, kur celtniecības procesā izmanto pilsētas bezdarbniekus, kas speciāli tam tiek apmācīti, tādējādi pilnveidojot bezdarbnieka arodu vai prasmes.
REFILL - no 7.marta līdz 8.martam notika Projekta otrais starptautiskais seminārs
REFILL - no 7.marta līdz 8.martam notika Projekta otrais starptautiskais seminārs
REFILL - no 7.marta līdz 8.martam notika Projekta otrais starptautiskais seminārs
REFILL - no 7.marta līdz 8.martam notika Projekta otrais starptautiskais seminārs
REFILL - no 7.marta līdz 8.martam notika Projekta otrais starptautiskais seminārs
REFILL - no 7.marta līdz 8.martam notika Projekta otrais starptautiskais seminārs REFILL - no 7.marta līdz 8.martam notika Projekta otrais starptautiskais seminārs REFILL - no 7.marta līdz 8.martam notika Projekta otrais starptautiskais seminārs REFILL - no 7.marta līdz 8.martam notika Projekta otrais starptautiskais seminārs REFILL - no 7.marta līdz 8.martam notika Projekta otrais starptautiskais seminārs
Lielu daļu gadījumu, šie paši bezdarbnieki, kas piedalījās šīs ēkas renovācijā arī ir tie, kas tiek pie šiem pašvaldības veidotajiem sociālajiem dzīvokļiem ar pazeminātu īres maksu. Šīs programmas shēma ir sekojoša: Pašvaldība veic ieguldījumu privātajā īpašumā (ēkā/dzīvoklī), kas juridiski pašvaldībai tiek nodots valdījumā uz noteiktu laiku proporcionāli veiktajiem ieguldījumiem. Pēc ieguldījuma atpelnīšanas, pašvaldība nodod lietošanas tiesības atpakaļ īpašuma īpašniekam. Ēkas renovācijas un celtniecības procesā, ar vietējo sociālo institūciju palīdzību tiek nodarbināti bezdarbnieki vai citu sabiedrības grupu pārstāvji. Rekonstrukcijas un celtniecības procesā šie cilvēki tiek speciāli apmācīti veikt nepieciešamos darbus, kas tādējādi pilnveido viņu zināšanas, konkurenci darba tirgū un iespējas atrast citu darbu pēc piedalīšanās šajā sociālajā projektā. Pēc ēkas renovācijas, pašvaldības sociālās institūcijas piedāvā par samazinātu nomas maksu (100 – 350 EUR) īrēt ēkā esošās telpas/dzīvokļus maznodrošinātām ģimenēm vai citām sabiedrības grupām, kam tas ir nepieciešams. Atkarībā no renovācijas un celtniecības plāniem viena gada ietvaros Vilafrankadelpenjā savā budžetā atvēl 300 000 EUR, kas ļauj renovēt apmēram 10 dzīvokļus vai pilnībā vienu dzīvokļu māju gadā. Pēc pilsētas aprēķiniem, 20 000 – 30 000 investīcija ēkā pašvaldībai dod iespēju to lietot 8 – 10 gadus. Pēc šī perioda, pašvaldības valdījuma tiesības izbeidzas un ēkas īpašnieks ir tiesīgs rīkoties ar savu īpašumu pēc saviem ieskatiem (pārdodot vai izīrējot).
Projekta semināra ietvaros ar pieredzi dalījās arī Kemnicas pilsētas nekustamā īpašuma attīstības uzņēmums (Pašvaldības kontrolē esoša aģentūra), stāstot par tās izveidoto mājaslapu un citiem instrumentiem, kā pievērst uzmanību uz pilsētas teritorijā esošajiem pamestajiem īpašumiem un radīt to kā pievilcīgu investīcijas vietu investoriem vai citiem interesentiem. Papildus šis uzņēmums konsultē ieinteresētās puses par jebkādiem jautājumiem, kas skar šo nekustamo īpašumu attīstību (projektēšana, saskaņošana, nodokļi, utt.).
Nākamā, trešā starptautiskā tematiskā sapulce notiks Rīgā no 12.jūnija līdz 13.jūnijam. Šīs tematiskās sapulces ietvaros Projekta dalībniekiem stāstīsim un rādīsim piemērus par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai, kā arī pieredzi ar degradējošu nekustamā īpašuma uzskaiti un monitorēšanu ar izstrādāto grausti.riga.lv mājaslapu. Turpinot Projekta tematiskos blokus, tiks runāts par publisko un privāto ieinteresēto personu savienošanu un koordinēšanu nekustamā īpašuma attīstīšanās jautājumos.

Kas ir URBACT?
URBACT dod iespēju pilsētām sadarboties, lai izstrādātu jaunus un ilgtspējīgus risinājumus galvenajām pilsētu urbānajām problēmām caur tīklošanos, dalīšanos pieredzē un kapacitātes celšanu urbānajiem praktiķiem. URBACT ir finansēts no Eiropas reģionālā attīstības fonda un Eiropas savienības partnervalstīm un dalībvalstīm kopš 2002.gada.

Kas ir ALT/BAU?
ALT/BAU ir pārneses tīkls, kas koncentrējas uz alternatīvām stratēģijām Eiropas pilsētu centrālajos un vēsturiskajos rajonos, lai aktivizētu neizmantotās un degradētās ēkas, kas par tādām kļuvušas demogrāfisku, ekonomisku un sociālu apstākļu dēļ. Šī pārneses tīkla vadošais partneris ir Kemnicas pilsēta Vācija, kas ir atzīta kā labās prakses pilsēta tīklā, kuras pamatā ir Kemnicas pilsētas izveidotā aģentūra “Mājokļu aģentūra sarūkošām pilsētām”. Pārneses tīkla mērķis ir tā partnerpilsētās izveidot pielidzinātu līdzīgu aģentūru kā Kemnicas pilsētā. Šī Kemnicas piekoptā prakse, kas izrādījusies kā veiksmīgs instruments, lai proaktīvi savienotu pilsētas administratīvās institūcijas, ēku īpašniekus, investorus un lietotājus, lai uzsāktu ilgtspējīgu un resursu ietaupošu attīstību. Tīkla partneri ir Konstanta (Rumānija), Rīga (Latvija), Ribņika (Polija), Seraņa (Beļģija), Turīna (Itālija) un Vilafrankadelpenjē (Spānija).