• di@riga.lv
    / +371 67026138

Izsludināts konkurss “Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2019.gadā”

Izsludināts konkurss “Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2019.gadā”
Izsludināts konkurss “Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2019.gadā”
Izsludināts konkurss “Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2019.gadā”
Izsludināts konkurss “Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2019.gadā”
Izsludināts konkurss “Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2019.gadā”
Izsludināts konkurss “Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2019.gadā”
Izsludināts konkurss “Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2019.gadā”
Izsludināts konkurss “Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2019.gadā” Izsludināts konkurss “Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2019.gadā” Izsludināts konkurss “Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2019.gadā” Izsludināts konkurss “Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2019.gadā” Izsludināts konkurss “Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2019.gadā” Izsludināts konkurss “Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2019.gadā” Izsludināts konkurss “Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2019.gadā”

Rīgas domes Vidi degradējošā būvju komisija piektdien, 14.decembrī, apstiprināja konkursa “Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2019.gadā” nolikumu un noteica pieteikumu iesniegšanas termiņu – 2019.gada 1.martu.

“Pašvaldības līdzfinansējuma programma kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai tika aizsākta 2016.gadā, kurā namu īpašnieki atjaunoja 20 ēkas, bet 8 namu īpašnieki ar pašvaldības atbalstu restaurēja kādu no nama detaļām. Pagājušajā gadā pieteikumu skaits praktiski pieaugu divas reizes un ar pašvaldības atbalstu tika atjaunotas jau 47 ēkas un restaurētas 19 namu būvmantojuma detaļas. Šogad ar pašvaldības atbalstu tika realizēta 71 ēku atjaunošana, bet 8 ēku īpašnieki realizēja pieteiktos restaurēšanas projektus,” informēja Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.

Šogad konkursam tika iesniegti 136 projektu pieteikumi, komisija apstiprināja 88 projektus, bet līgumi par projektu īstenošanu tika noslēgti ar 87 būvju īpašniekiem. Kopumā šo projektu īstenošanai Rīgas pašvaldība budžetā piešķīra 1,3 miljonus eiro.

Kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanas programmas ietvaros šogad ir izmaksāts 1 179 415 eiro liels Rīgas pašvaldības līdzfinansējums. Pagājušajā gadā izmaksātais līdzfinansējums bija 628 535 eiro apmērā, bet programmas uzsākšanas gadā – 339 014 eiro.

Konkursā namīpašniekiem ir iespēja pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu ēkas atjaunošanas vai restaurācijas atjaunošanas darbiem 50% apmērā, bet ne vairāk kā 20 000 eiro kultūras pieminekļa saglabāšanai, kā arī ne vairāk kā 5000 eiro ēkas elementu atjaunošanai vai restaurācijai. Konkursa pieteikumus izvērtēs Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija, pieņemot lēmumu par finansējuma piešķiršanu, taču tas īpašniekam tiks piešķirts tikai pēc būvdarbu pabeigšanas un to pieņemšanas.
Plašāka informācija par konkursu “Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2019.gadā” ir publicēta mājas lapā https://atjauno.riga.lv

Informāciju sagatavoja: Baiba Gailīte, Rīgas domes Īpašuma departamenta Komunikācijas nodaļas vadītāja, tālr. 67037357, mob.tālr.26555927, e-pasts: baiba.gailite@riga.lv