• di@riga.lv
    / +371 67026138

Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par darbībām ar graustu Kalnciema ielā 2B pēc bīstamības likvidēšanas

Pirmdien, 10. decembrī, Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas sēdē deputāti apstiprināja lēmumu par būves Kalnciema ielā 2B piespiedu sakārtošanu.

Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par darbībām ar graustu Kalnciema ielā 2B pēc bīstamības likvidēšanas
Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par darbībām ar graustu Kalnciema ielā 2B pēc bīstamības likvidēšanas
Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par darbībām ar graustu Kalnciema ielā 2B pēc bīstamības likvidēšanas
Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par darbībām ar graustu Kalnciema ielā 2B pēc bīstamības likvidēšanas
Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par darbībām ar graustu Kalnciema ielā 2B pēc bīstamības likvidēšanas
Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par darbībām ar graustu Kalnciema ielā 2B pēc bīstamības likvidēšanas
Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par darbībām ar graustu Kalnciema ielā 2B pēc bīstamības likvidēšanas
Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par darbībām ar graustu Kalnciema ielā 2B pēc bīstamības likvidēšanas
Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par darbībām ar graustu Kalnciema ielā 2B pēc bīstamības likvidēšanas
Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par darbībām ar graustu Kalnciema ielā 2B pēc bīstamības likvidēšanas
Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par darbībām ar graustu Kalnciema ielā 2B pēc bīstamības likvidēšanas
Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par darbībām ar graustu Kalnciema ielā 2B pēc bīstamības likvidēšanas
Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par darbībām ar graustu Kalnciema ielā 2B pēc bīstamības likvidēšanas
Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par darbībām ar graustu Kalnciema ielā 2B pēc bīstamības likvidēšanas
Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par darbībām ar graustu Kalnciema ielā 2B pēc bīstamības likvidēšanas
Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par darbībām ar graustu Kalnciema ielā 2B pēc bīstamības likvidēšanas
Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par darbībām ar graustu Kalnciema ielā 2B pēc bīstamības likvidēšanas
Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par darbībām ar graustu Kalnciema ielā 2B pēc bīstamības likvidēšanas
Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par darbībām ar graustu Kalnciema ielā 2B pēc bīstamības likvidēšanas
Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par darbībām ar graustu Kalnciema ielā 2B pēc bīstamības likvidēšanas
Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par darbībām ar graustu Kalnciema ielā 2B pēc bīstamības likvidēšanas Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par darbībām ar graustu Kalnciema ielā 2B pēc bīstamības likvidēšanas Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par darbībām ar graustu Kalnciema ielā 2B pēc bīstamības likvidēšanas Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par darbībām ar graustu Kalnciema ielā 2B pēc bīstamības likvidēšanas Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par darbībām ar graustu Kalnciema ielā 2B pēc bīstamības likvidēšanas Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par darbībām ar graustu Kalnciema ielā 2B pēc bīstamības likvidēšanas Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par darbībām ar graustu Kalnciema ielā 2B pēc bīstamības likvidēšanas Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par darbībām ar graustu Kalnciema ielā 2B pēc bīstamības likvidēšanas Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par darbībām ar graustu Kalnciema ielā 2B pēc bīstamības likvidēšanas Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par darbībām ar graustu Kalnciema ielā 2B pēc bīstamības likvidēšanas Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par darbībām ar graustu Kalnciema ielā 2B pēc bīstamības likvidēšanas Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par darbībām ar graustu Kalnciema ielā 2B pēc bīstamības likvidēšanas Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par darbībām ar graustu Kalnciema ielā 2B pēc bīstamības likvidēšanas Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par darbībām ar graustu Kalnciema ielā 2B pēc bīstamības likvidēšanas Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par darbībām ar graustu Kalnciema ielā 2B pēc bīstamības likvidēšanas Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par darbībām ar graustu Kalnciema ielā 2B pēc bīstamības likvidēšanas Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par darbībām ar graustu Kalnciema ielā 2B pēc bīstamības likvidēšanas Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par darbībām ar graustu Kalnciema ielā 2B pēc bīstamības likvidēšanas Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par darbībām ar graustu Kalnciema ielā 2B pēc bīstamības likvidēšanas Pilsētas īpašuma komiteja pieņem lēmumu par darbībām ar graustu Kalnciema ielā 2B pēc bīstamības likvidēšanas

Būve ir B kategorijas grausts, kurā naktī uz 25. novembri izcēlās paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks, kā rezultātā ir pilnībā izdeguši būves pārsegumi. Lai novērstu ugunsgrēka rezultātā radušos bīstamību, Īpašuma departaments jau 28.novembrī, pēc būvinženieru apsekojuma, izdeva lēmumu par piespiedu sakārtošanu. Ar to noteica grausta īpašniekam nekavējoties uzsākt būves bīstamības novēršanas pasākumus – demontēt bīstamās būves konstrukciju detaļas, kā arī uzsākt iebrukušo būvkonstrukciju un citu būvgružu izvešanu no būves un tai piegulošās teritorijas. Grausta īpašnieka noalgotie celtnieki jau bija demontējuši daļu no izdegušā jumta, bet tad darbi apstājušies – lēmumā  noteiktā avārijas konstrukciju demontāža ir iesākta, bet nav pabeigta, jo ēka pirms pāris dienām pārdota izsolē. Jaunie grausta īpašnieki vēl nav zināmi.

Satiksme ap ēku Kalnciema ielā 2B joprojām ir ierobežota, jo tā jebkurā brīdī var sabrukt, tā kā neizvāktie būvgruži un sadegušās konstrukcijas spiež uz vertikālajām sienām.

Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētājs Oļegs Burovs norādīja, ka 28.novembrī pieņemtajā lēmumā par piespiedu sakārtošanu steidzamības kārtā paredz, ka rīt, 11. decembrī Īpašuma departaments pārņem savā izpildē 28.novembra lēmumu par piespiedu bīstamības novēršanu un bīstamo daļu demontāžu sāks pašvaldības pieaicinātie speciālisti.

Savukārt tagad pieņemtais lēmums par piespiedu sakārtošanu attiecas jau uz darbībām, kuras jāveic būvē pēc avārijas stāvokļa likvidēšanas.

Lēmums paredz ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pabeigt noteiktos būves konservācijas darbus un noslēgt līgumu par pārbūves vai atjaunošanas darbu veikšanai nepieciešamā būvprojekta izstrādi. Paredzēts 14 mēnešu laikā no līguma par būves pārbūves vai atjaunošanas darbu veikšanu noslēgšanas, bet ne vēlāk kā divdesmit mēnešu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas, izpildīt būvatļaujā norādītos projektēšanas nosacījumus un saņemt būvatļaujā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, kā arī  18 mēnešu laikā no līguma par Būves pārbūves vai atjaunošanas darbu veikšanu noslēgšanas uzsākt būvdarbus atbilstoši saņemtajai būvatļaujai.