• di@riga.lv
    / +371 67026138

Trīs pilsētas graustus sakārtos piespiedu kārtā

Šodien, 10.septembrī Rīgas domes Īpašuma komitejas sēdē deputāti apstiprināja trīs lēmumus par būvju sakārtošanu piespiedu kārtā. Tie ir grausti Ādmiņu ielā 11a, Ormaņu ielā 19 un Mazajā Lubānas ielā 15a.

Trīs pilsētas graustus sakārtos piespiedu kārtā
Trīs pilsētas graustus sakārtos piespiedu kārtā
Trīs pilsētas graustus sakārtos piespiedu kārtā
Trīs pilsētas graustus sakārtos piespiedu kārtā Trīs pilsētas graustus sakārtos piespiedu kārtā Trīs pilsētas graustus sakārtos piespiedu kārtā

Jau šā gada augusta beigās Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija apsekoja graustu un nolēma uzdot Rīgas domes Īpašuma departamentam sagatavot domes lēmuma projektu par grausta Ādmiņu ielā 11a sakārtošanu piespiedu kārtā. Visi komisijas pārstāvji aicināja ēkas īpašnieci SIA “ARENSO” nekavējoties ierobežot ēku, lai tajā nevar iekļūt trešās personas, kā arī novērst apdraudējumu garāmgājējiem.” 2013. gadā ēka Ādmiņu ielā 11a tika kvalificēta kā A kategorijas grausts, un tās juridiskai īpašniecei tika piemērota paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa likme. Ceturtdien, 30. augustā, Rīgas domes Īpašuma departamenta atbildīgie speciālisti konstatēja, ka ēkas jumts ir iebrucis un ēkas nesošās konstrukcijas ir zaudējušas nestspēju. Ēkai ir brīva piekļūšana, un tā atrodas blakus bērnudārzam. Šodien pieņemtais lēmums par piespiedu sakārtošanu  paredz nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt būves avārijas stāvokļa novēršanas darbus, kā arī mēneša laikā uzsākt būves sakārtošanas darbus.

Grausts Ormaņu ielā 19 ir privātpersonām piederoša, avārijas stāvoklī esoša būve.

Lēmums par piespiedu sakārtošanu paredz ne vēlāk kā divu nedēļu laikā veikt grausta pilnīgu norobežošanu, lai nodrošinātu nepieejamību nepiederošām personām, kā arī ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā uzsākt  nojaukšanas darbus.

Savukārt būve Mazajā Lubānas ielā 15a  ir avārijas stāvoklī esošs grausts. Tā kā tai nav jumta konstrukcijas, pamati, kā arī citas nesošās konstrukcijas ir pastāvīgi pakļautas atmosfēras nokrišņu iedarbībai. Ir pieļauta nesošo konstrukciju sabrukšana. Tāpat graustā lielā daudzumā ir uzkrāti dažāda veida sadzīves atkritumi, kas kopā ar sabrukušajām nesošajām konstrukcijām deformē ārsienas. Būvei piegulošā teritorija ir brīvi pieejama nepiederošām personām.

Šodien apstiprinātais lēmums paredz ne vēlāk kā divu nedēļu laikā veikt grausta pilnīgu norobežošanu, lai nodrošinātu nepieejamību nepiederošām personām, kā arī trīs mēnešu  laikā uzsākt sakārtošanas darbus.

Visi trīs lēmumi par piespiedu sakārtošanu stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas Domes sēdē.

Informāciju sagatavoja:  Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinatore Ilze Krūkle, tālr. 67181066, e-pasts: ilze.krukle@riga.lv