• di@riga.lv
    / +371 67026138

Pašvaldība turpina Marijas ielas 6 vidi degradējošās būves piespiedu sakārtošanu

Šodien, 9.novembrī, Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētājs Oļegs Burovs  sasauca operatīvo sanāksmi par Marijas ielas 6 vidi degradējošas būves sakārtošanu.

“Šobrīd Rīgas pašvaldība izpilda pieņemto lēmumu un notiek ēkas tehniskā apsekošana. Tās sākotnējie rezultāti parāda, ka ēka ir daudz sliktākā tehniskā stāvoklī nekā cerējām. Ar šiem piespiedu sakārtošanas darbiem nodrošinām drošu gājēju un transporta kustības pārvietošanos. Pašvaldība neplāno atjaunot privātu īpašumu un, manuprāt, ēkas īpašniekiem ir beidzot jāuzņemas gan juridiska, gan materiāla un īpaši morāla atbildība, ka pilsētas centrā, sagaidot valsts simtgadi, būs šāds nesakārtots īpašums. Pašvaldība no savas puses dara visu iespējamo, lai īpašnieku bezatbildību nepieļautu un tiktu uzsākta īpašuma sakārtošana,” informēja Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.

Sanāksmē piedalījās Rīgas domes Īpašuma departamenta, Rīgas pilsētas Būvvaldes, Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas un ēkas īpašnieku pārstāvji.

“Pirmā stāva nesošo sienu konstrukcijas nav drošas veikto izbūvju rezultātā, kas pārdala ēkas slodzi uz nedrošām ķieģeļu stabu konstrukcijām. Bīstamā stāvoklī atrodas balkons un erkera nesošā konsole. Ir caurejošas plaisas visā ēkas augstumā. Bojāts dekors starp ceturto un piekto stāvu, kur sienas ir slapjas no jumta defektiem. Jumta pārkarē ir defekti ar izbirumiem un iespējamiem nobirumiem. Arī citi dekoratīvie elementi ir sliktā tehniskā stāvoklī, kam ir nepieciešama papildus izpēte,” par pirmajiem vizuālajiem tehniskās apsekošanas rezultātiem klātesošos  informēja Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes priekšnieka vietnieks un galvenais būvuzraugs Leonards Dubkevičs.

Rīgas domes Īpašuma departaments 1. novembrī uzsāka vidi degradējošas būves Marijas ielā 6 piespiedu sakārtošanu, jo ēkas īpašnieki nav veikuši domes noteiktos pasākumus ēkas stāvokļa uzlabošanā. Pie ēkas fasādes tiek uzstādītas sastatnes, lai būtu droša gājēju un transporta kustība. Darbs pie sastatņu uzstādīšanas turpināsies arī šajās brīvdienās.

Ēka jau vairāku gadu garumā ir izpelnījusies Rīgas slavenākā grausta nosaukumu. Īpašumu veido zemes vienība 1432 kvadrātmetru platībā, uz kuras atrodas piecstāvu dzīvojamā ēka un pagrabs zem pagalma. Tā ir klasificēta kā B kategorijas vidi degradējoša būve un to īpašniekiem ir piemērota paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa likme. Visus piespiedu darbu izmaksas segs kopīpašnieki proporcionāli to īpašumā esošajām domājamām daļām.

Informāciju sagatavoja:

Baiba Gailīte, Rīgas domes Īpašuma departamenta Komunikācijas nodaļas vadītāja, tālr.: 67037357; mob.tālr.: 26555927; e-pasts: baiba.gailite@riga.lv