• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Zemes starpgabals Torņakalna ielā, Rīgā (kadastra Nr.0100 055 0345; kadastra apzīmējums 0100 055 0344)

  1. Sākums
  2. »
  3. Starpgabals
  4. » Zemes starpgabals Torņakalna ielā, Rīgā (kadastra Nr.0100 055 0345; kadastra apzīmējums 0100 055 0344)
Adrese: Torņakalna iela, Rīga (kadastra Nr.0100 055 0345; kadastra apzīmējums 0100 055 0344)
Platība: 102 m²
Cena: 2900 EUR
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037505
E-pasts: inese.kalnina@riga.lv

Pirmpirkuma tiesības var realizēt tikai zemes starpgabalam piegulošā zemesgabala īpašnieks vai visi kopīpašnieki kopīgi, ja to īpašuma tiesības ir reģistrētas zemesgrāmatā.
Ja pieteiksies vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, to starpā 13.09.2019. plkst.11.00, Riharda Vāgnera ielā 5 (302.telpā), Rīgā, tiks rīkota izsole.
Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 04.09.2019.
Izsoles solis: 30 EUR.